FANDOM


Team Builder roles
Mọi vị tướng của LMHT đều thuộc một vai trò nhất định. Những tướng cùng thuộc một vai trò thường chia sẻ một vài điểm chung như điểm mạnh, điểm yếu,... Mọi tướng đều thuộc từ 1 đến 2 vai trò, có thể được tìm kiếm bằng vai trò của mình.

Các tướng trong Liên Minh Huyền Thoại được chia ra làm 6 nhóm chính:  Đấu sĩSquare.png Đấu sĩ, Đỡ đònSquare.png Đỡ đòn, Hỗ trợSquare.png Hỗ trợ, Pháp sưSquare.png Pháp sư, Sát thủSquare.png Sát thủ và Xạ thủSquare.png Xạ thủ.

Tuy nhiên, do đặc điểm của các vị tướng và bộ kĩ năng linh hoạt, một vị tướng có thể có một hoặc hai đặc điểm trong các nhóm trên, được phân ra làm thuộc tính chính và phụ. Người chơi sẽ dựa vào những đặc điểm và bộ kĩ năng kể trên để lựa chọn cho mình những vị tướng phù hợp với lối chơi và phối hợp cùng với đồng đội.

Vai Trò Chính

Vai Trò Phụ

Mặc dù đây là những vai trò không chính thức, nhưng chúng được sử dụng khá nhiều để phân loại tướng, kể cả Riot.

Carry

Đi rừng

Đánh gần

Đánh xa

Đẩy đường

Tàng hình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.