FANDOM


Trừng phạt là một phép bổ trợ gây sát thương chuẩn lên quái rừng, quái triệu hồi và lính địch. Sử dụng lên quái to giúp hồi máu cho người dùng.

Phép bổ trợ này có thể sử dụng tại các bản đồ Summoner's RiftTwisted Treeline. Rựa Thợ SănBùa Thợ Săn chỉ có thể được mua khi chọn phép bổ trợ này.

Nâng cấp

Các trang bị sau cung cấp thêm hiệu ứng cho Trừng Phạt:

Chiến thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.