FANDOM


Đây là trang thông báo nên vui lòng chỉ có các mod với admin được chỉnh sửa

(các thông báo sẽ được update liên tục nên mọi người thường xuyên truy cập)

Danh sách thành viên và chức vụ :

-Admin: lathrian123

-FMod: Xyclone010, MasterOfFate257

-Bureaucrat: Niad96

Update ngày 13/10/2015 (11:09PM): Giao cho Xyclone010 việc làm template cho wiki. Ad sẽ viết guide cho 1 số tướng và edit những bài viết của các mem

Update ngày 28/10/2015: 1.Admin quá bận nên chưa làm được gì nhiều mấy ngày nay.

2. Trong lúc Admin ko có ở page thì thì Fmod Xyclone010 có quyền tạm thời như Admin(trừ 1 số thứ :v)

3.Ai làm việc gì thì báo cho các Fmod để Fmod đưa lên trang này, còn về phần Fmod thì list lên đây nhá : -Viết thông tin tướng:.....

-Đăng ảnh ,video(để tên eng nha do template nên đừng để sang TV) :.....

-Template+ Chỉnh sửa template cũ:......

Update ngày 23/03/2016: các template cho tướng đã tương đối hoàn thiện, mẫu là các trang của Caitlyn, Bard. Anh em xem qua để biết hướng sử dụng. Thắc mắc pm người kế bên -> EoB (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.