FANDOM


Chỉ số Edit
Máu 528 (+90) SM công kích 54 (+3)
Hồi máu 5.5 (+0.65) TĐ đánh [*] 0.69 (+3.38%)
Năng lượng 334 +20 Giáp 24.3 (+3.75)
Hồi năng lượng 9.6 +0.45 Kháng phép 30 +0.5
Đánh xa 500 TĐ di chuyển 330

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.