FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 520 (+75) SM công kích 56 (+3.3)
Hồi máu 7 (+0.7) TĐ đánh [*] 0.625 (+1.12%)
Năng lượng 340 +60 Giáp 20 (+3)
Hồi năng lượng 7 +0.85 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 525 TĐ di chuyển 325


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.