FANDOM


Tài nguyên là nguồn sử dụng để sử dụng chiêu thức. Có thể chia tướng ra thành hai nhóm:

  • Nhóm sử dụng tài nguyên: Là các tướng có các chiêu thức phải tiêu tốn tài nguyên mới sử dụng được chiêu thức. Nhóm này bao gồm 3 nhóm chính:

Một số tướng vừa sử dụng năng lượng, vừa sử dụng máu để sử dụng chiêu (Soraka SorakaOlaf Olaf) được phân loại vào nhóm sử dụng năng lượng mặc dù họ có 1 chiêu sử dụng máu.

  • Nhóm không sử dụng tài nguyên: là các tướng không tiêu tốn bất cứ nguồn tài nguyên nào để sử dụng chiêu. Tuy nhiên, chúng có thể ảnh hưởng đến chiêu thức sử dụng.
    • Nhóm sử dụng tài nguyên ảnh hưởng chiêu thức
    • Nhóm không sử dụng tài nguyên

Ngoài ra, một số tướng còn sử dụng thanh tài nguyên (nằm dưới thanh máu) để thể hiện một số thông tin khác. Trong nhóm này phải kể đến Aatrox Aatrox, hắn sử dụng máu và sử dụng thanh tài nguyên để thể hiện thông tin về Hồ Máu của hắn.

Nhóm sử dụng tài nguyên

Năng lượng

Xem thêm tại năng lượng.

Đa số các tướng Liên Minh Huyền Thoại sử dụng năng lượng. Đây là nguồn tài nguyên duy nhất có thể tăng cường bằng vật phẩm, bùa lợi, bảng bổ trợ và phép bổ trợ. Nội năng là nguồn tài nguyên tiếp theo có thể tăng cường, nhưng ít lựa chọn hơn năng lượng.

Năng lượng có thể hồi theo thời gian. Tốc độ hồi năng lượng có chỉ số là hồi năng lượng trong 5 giây, thể hiện lượng năng lượng hồi tự nhiên trong vòng 5 giây. Cùng với hồi máutốc độ đánh, chỉ số này thường được tăng với chỉ số % hơn là một hằng số cụ thể.

Nội năng

Xem thêm tại nội năng

Máu

Xem thêm tại máu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.