FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 558.48 (+86) SM công kích 55.04 (+3)
Hồi máu 5.27 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.112%)
Năng lượng 400 +50 Giáp 21.552 (+3)
Hồi năng lượng 6 +1 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 340


Nguồn

League of Legends Wiki phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.