FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 564.48 (+86) SM công kích 55.88 (+3.5)
Hồi máu 7.92 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.215%)
Năng lượng 310.44 +33 Giáp 31.384 (+4.3)
Hồi năng lượng 7.84 +0.5 Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 125 TĐ di chuyển 335


Kỹ năng

Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.