FANDOM


Bắt đầu từ Tiền Mùa giải 2018, Bảng Bổ TrợNgọc Bổ Trợ được thay thế bằng hệ thống gọi là Ngọc Tái Tổ Hợp.

Hệ thống này cho phép người chơi tuỳ chỉnh tướng mà họ sẽ sử dụng trước khi bắt đầu trận đấu bằng cách chọn ra một số viên ngọc, những thứ sẽ tăng tầm ảnh hưởng của vị tướng đó.

Người chơi chọn ra một viên Ngọc Siêu Cấp và năm viên Ngọc Thứ Cấp khác, tạo thành một trang ngọc. Mỗi viên ngọc đều có một ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là các viên Ngọc Siêu Cấp (xem chi tiết bên dưới). Bảng ngọc được dùng có thể thay đổi trước trận đấu; và các bảng này có thể được chỉnh sửa thoải mái khi không ở trong trận đấu.

Người chơi không thể bắt đầu trận đấu với một bảng ngọc không thể sử dụng. Nếu trường hợp đó xảy ra, trò chơi sẽ cung cấp cho người chơi một bảng ngọc đã được dựng sẵn.

Truyền thuyết

Hàng nghìn năm trước, khi còn trẻ, Ryze đã chứng kiến sự khám phá của Viên Ngọc Thế Giới đầu tiên, mở đường cho các thế hệ ở các thập niên sau đó tiếp tục tìm hiểu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.