FANDOM


Ngọc Bổ Trợ

Ngọc Bổ Trợ

Ngọc Bổ Trợ là một sự tăng tiến mà Triệu Hồi Sư mang lại cho vị tướng của họ trước khi một trận đấu ở Chiến Trường Công Lý bắt đầu để gia tăng các kĩ năng của tướng.

Ngọc Bổ Trợ có thể được mua tại Cửa hàng với điểm thưởng (IP). Ngọc không thể mua bằng Riot Points (RP). Mỗi viên ngọc sẽ mang lại thêm một ít sức mạnh theo các loại khác nhau, và chúng có thể cộng dồn lẫn nhau để tạo ra lượng tăng tiến lớn hơn.

Các ngọc xanh, đỏ và vàng có thể có tối đa 9 lần hiệu ứng tăng tiến, và ngọc tím là 3.

Mua tối đa số lượng các ngọc của mỗi loại ngọc bậc 3 (9 viên cho ngọc xanh, đỏ và vàng, và 3 viên cho ngọc tím) sẽ tiêu tốn hết 389,916 IP, một việc đáng khích lệ khi đạt được.

Số lượng ngọc bổ trợ tối đa mà người chơi có thể sở hữu làm 720. Lưu ý rằng sỡ hữu đúng tối đa các loại ngọc bậc 3 sẽ là 684 ngọc. Vì thế nếu có nhiều hơn 36 loại ngọc bậc 1 hoặc bậc 2 sẽ không còn khả năng để sỡ hữu toàn bộ các loại ngọc bậc 3.

Ngoài ra Trang Ngọc Bổ Trợ cũng có thể được mua trong cửa hàng bằng Riot Points (RP) hoặc điểm thưởng (IP), tối đa là 20 trang ngọc.


Các dạng ngọc

Có 4 dạng ngọc bổ trợ, với 3 bậc trong mỗi dạng mà Triệu Hồi Sư có thể dùng là:


Ngoài ra hãy lưu ý rằng vài loại ngọc thuộc dạng "chính", khi một số khác là dạng "phụ" và cho ít điểm cộng hơn. Trong một loại ngọc cụ thể, nó sẽ là dạng chính của một trong các dạng ngọc đỏ, xanh hoặc vàng, và là dạng phụ trong 2 dạng còn lại. Vì vậy, tất cả các loại ngọc đều có một dạng chính cho mình và 2 dạng phụ. Hào quang phát ra từ hiệu ứng của một viên ngọc sẽ biểu thị dạng ngọc nào của nó là dạng chính - ví dụ, các ngọc sức mạnh phép thuật sẽ có hào quang màu lam biểu thị rằng ngọc xanh là dạng chính của chúng.


Mặc dù ngọc tím có thể đạt hiệu ứng tối đa, bạn chỉ có thể có 3 viên thay vì 9 viên của ngọc đỏ, vàng hoặc xanh - điều này có nghĩa một viên ngọc tím sẽ bằng 3 hoặc nhiều hơn các ngọc khác để có chỉ số như một ngọc tím dạng "chính". Những loại ngọc tím sau đây có hiệu quả bằng hoặc hơn 3 viên ngọc chính khác:

Bậc

Bậc của ngọc đại diện cho tương quan sức mạnh (như khả năng tăng tiến mà nó mang lại), và nó sẽ hiển thị phía trên bên trái cửa sổ mở ra khi bạn di chuyển con trỏ lên nó.

  • Bậc 1 là những ngọc có màu tối hơn và bạc màu với những vết xước và bị sức mẻ ngoại trừ ngọc tím, chúng đơn giản là màu tím.
  • Bậc 2 thì không giống như trên, chúng có màu sáng hơn và không bị "tả tơi" như ngọc bậc 1; Ngọc tím thì có mặt vàng và nền màu tím. Bạn có thể mua chúng kể từ cấp độ 10.
  • Bậc 3 thì tỏa sáng hơn, Ngọc tím được bọc bằng vàng. Bạn có thể mua chúng kể từ cấp độ 20.

Và quan trọng là bạn không thể mua ngọc bậc 3 trước khi bạn đạt cấp độ 20.

Cách dùng

Triệu Hồi Sư có thể sử dụng một ngọc theo mỗi cấp độ trong Liên Minh Huyền Thoại, và họ giữ những viên ngọc trong quyển sách gọi là sách ngọc. Trước khi trận đấu bắt đầu, Triệu Hồi Sư sẽ có thể lựa chọn từ 20 bộ ngọc khác nhau mà họ đã thiết lập trước đó trong sách ngọc của họ. Điều này cho phép Triệu Hồi Sư có thể chọn một kiểu sách ngọc một cách linh hoạt và nhanh chóng và phù hợp tốt nhất với tướng mà sử dụng trong bất kì Chiến Trường Công Lý nào ở Valoran.

Cấp độ trong sách ngọc

Trang ngọc bổ trợ, các số được thêm vào để biểu thị cấp độ nào cần để mở khóa của mỗi vị trị.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.