FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 489.32 (+74) SM công kích 51.208 (+3.1)
Hồi máu 5.42 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.644 (+2.61%)
Năng lượng 377.24 +43 Giáp 19.72 (+4)
Hồi năng lượng 11.5 +0.4 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 335


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.