FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục

Trang phục

  • Mặc định
  • Lux Phù Thủy
  • Lux Đạo Tặc
  • Lux Biệt Kích
  • Lux Hoàng Tộc
  • Lux Quân Đoàn Thép
  • Lux Vệ Binh Tinh Tú
  • Lux Thập Đại Nguyên Tố

Lưu ý:

  • Trang phục LuxSquare.png Lux Thập Đại Nguyên Tố [S|L] bao gồm 10 bộ ngoại trang khác trong đó.
  • Trang phục LuxSquare.png Lux Biệt Kích [S|L] làm giảm sát thương từ Ánh Sáng Mặt Trời.png Ánh Sáng Mặt Trời của Leona Leona đi 1.

Liên quan

Điệu nhảy của Lux lấy cảm hứng từ series phim hoạt hình DokiDoki! PreCure.

LuxSquare.png Lux Vệ Binh Tinh Tú [S|L] (điệu nhảy và biến về) lấy cảm hứng từ sự biến thân của Thủy thủ Mặt trăng.

LuxSquare.png Lux Vệ Binh Tinh Tú [S|L] và câu nói "In the name of Demacia, I will punish you!" lấy cảm hứng từ Thủy thủ Mặt Trăng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.