FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 477.72 (+79) SM công kích 53.544 (+3.3)
Hồi máu 5.42 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.625 (+1.36%)
Năng lượng 384 +47 Giáp 18.72 (+4)
Hồi năng lượng 6 +0.8 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 330


Kỹ năng

Chớp Lửa Soi Rọi
Chớp Lửa Soi Rọi

Các kĩ năng gây sát thương của Lux offensive abilities tích tụ năng lượng lại trên nạn nhân trong 6 giây. Đòn đánh thường của cô và Cầu Vồng Tối Thượng.png Cầu Vồng Tối Thượng sẽ kích phát đánh dấu đó, gây 20 - 190 (dựa trên số cấp độ) (+ 20% AP) sát thương phép.

Chi tiết
Chớp Lửa Soi Rọi là một bùa hại với một hiệu ứng trên đòn đánh hợp thành.


Khóa Ánh Sáng
TẦM XA: 1175
TỐC ĐỘ: 1200
TIÊU TỐN: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 Năng lượng
HỒI LẠI: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Khóa Ánh Sáng

kích hoạt: Lux phóng ra một quả cầu ánh sáng theo đường thẳng gây sát thương phép lên 2 kẻ địch đầu tiên trúng phải và Trói icon trói chân chúng trong 2 giây.

 • Sát thương phép: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 (+ 70% AP)
Chi tiết
Khóa Ánh Sáng là một kĩ năng định hướng dạng đường thẳng, không xuyên.

Ngoài ra:

 • Mục tiêu được tác dụng bởi Dây Chuyền Chữ Thập item.png khiên chống phép hoặc bởi Khiên Đen.png Khiên Đen được tính là một mục tiêu trong giới hạn mục tiêu của Khóa Ánh Sáng.


Lăng Kính Phòng Hộ
TẦM XA: 1075
TỐC ĐỘ: 1400
TIÊU TỐN: 60 năng lượng
HỒI LẠI: 14 / 13 / 12 / 11 / 10
Lăng Kính Phòng Hộ

kích hoạt: Lux tạo khiên cho mình và ném gậy của mình theo đường thẳng, tạo khiên cho tướng đồng minh trên đường đi của nó trong 3 giây.

「 Giá trị khiên: 50 / 65 / 80 / 95 / 110 (+ 20% AP) 」「 Tổng giá trị khiên: 100 / 130 / 160 / 190 / 220 (+ 40% AP) 」

Sau đó gậy của Lux quay trở lại cô, cộng thêm khiên cho tất cả tướng đồng minh mà nó đi qua của như bản thân cô.

Chi tiết
Lăng Kính Phòng Hộ là một kĩ năng định hướng dạng đường thẳng, xuyên.

Ngoài ra:

 • Lăng Kính Phòng Hộ sẽ ngay lập tức tạo khiên cho Lux khi kích hoạt.
 • Trúng một tướng đồng minh lần 2 sẽ cộng thêm khiên cho họ.
 • Nếu Lux chết trước khi gậy của cô đổi hướng, nó sẽ biến mất khi đạt tới tầm tối đa.
 • Gậy của Lux chậm dần trên đường bay đi và nhanh dần khi nó quay trở lại.


Quả Cầu Ánh Sáng
TẦM XA: 1100 / 350
TỐC ĐỘ: 1300
TIÊU TỐN: 70 / 85 / 100 / 115 / 130 năng lượng
HỒI LẠI: 10
Quả Cầu Ánh Sáng

kích hoạt: Lux phóng ra một vòng xoáy ánh sáng dị thường vào vùng chỉ định, Chậm icon làm chậm sẽ địch ở đó và cho Tầm Nhìn icon tầm nhìn của khu vực quanh nó lên đến 5 giây.

 • Làm chậm: 25 / 30 / 35 / 40 / 45%

Khi kết thúc thời hiệu hoặc nếu Quả Cầu Ánh Sáng được kích hoạt lần nữa, quả cầu sẽ phát nổ, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch ở trong vùng đó.

 • Sát thương phép: 60 / 105 / 150 / 195 / 240 (+ 60% AP)
Chi tiết
Quả Cầu Ánh Sáng là một kĩ năng có hiệu ứng diện rộng dùng lên mặt đất.

Ngoài ra:

 • Luxcó thể tái kích hoạt Quả Cầu Ánh Sáng khi nó đang bay để kích nổ nó khi vừa đến nơi.
 • Quả Cầu Ánh Sáng cho Tầm Nhìn icon tầm nhìn khi đang bay cũng như khi đến nơi.
 • Hiệu ứng làm chậm kéo dài thêm 0.25 giây sau khi rời khỏi vùng hiệu ứng và sau vụ nổ.
 • Nếu Lux chết khi Quả Cầu Ánh Sáng đang trên đấu trường, nó sẽ phát nổ ngay lập tức.
  • Nếu Lux chết khi Quả Cầu Ánh Sáng đang trên đường bay, nó sẽ tồn tại hết thời hiệu và không thể nổ sớm hơn.


Cầu Vồng Tối Thượng
TẦM XA: 3340
TIÊU TỐN: 100 Năng lượng
HỒI LẠI: 80 / 65 / 50
Cầu Vồng Tối Thượng

kích hoạt: Sau khi tích tụ năng lượng trong 1 giây, Lux bắn một dải sáng gây sát thương lên tất cả mục tiêu trong vùng ảnh hưởng, Tầm Nhìn icon làm lộ diện chúng cũng như khu vực xung quanh trong thoáng chốc.

 • Sát thương phép: 300 / 400 / 500 (+ 75% AP)
Chi tiết
Cầu Vồng Tối Thượng là một kĩ năng có hiệu ứng diện rộng dạng đường thẳng.

Ngoài ra:

 • Lux không thể sử dụng bất kì kĩ năng, phép bổ trợ, hoặc kích hoạt trang bị nào khi đang thi triển kĩ năng này.
 • Vì thời gian thi triển kĩ năng không thể bị gián đoạn bởi hiệu ứng khống chế, Lux sẽ bỏ qua các hiệu ứng khống chế khi dùng Cầu Vồng Tối Thương như chúng vẫn tác dụng lên cô sau đó nếu thời hiệu cho phép.
 • Nếu Lux bị thay đổi vị trí khi đang thi triển, Cầu Vồng Tối Thượng sẽ bắn ra từ vị trí ban đầu của cô. Một vùng nhỏ phía trước hình mẫu của Lux's sẽ cũng gây sát thương sau khi thay đổi vị trí.
 • Cầu Vồng Tối Thượng chỉ bắt đầu hồi chiêu khi nó bắn ram không phải khi Lux bắt đầu thi triển. Nếu cô chết khi đang thi triển, Cầu Vồng Tối Thượng sẽ không bắt đầu hồi chiêu.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.