FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 552.76 (+74) SM công kích 46.368 (+2.6)
Hồi máu 6.005 (+0.6) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.25%)
Năng lượng 350 +55 Giáp 19.216 (+3.7)
Hồi năng lượng 11 +0.6 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 330


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.