FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 340 (+70) SM công kích 55 (+3)
Hồi máu 6 (+0.75) TĐ đánh [*] 0.625 (+3.5%)
Can đảm 100 +0 Giáp 26 (+4)
Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 125 TĐ di chuyển 345


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.