FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 535.72 (+79) SM công kích 50.544 (+3.3)
Hồi máu 5.59 (+0.65) TĐ đánh [*] 0.69 (+3.4%)
Nội năng 200 +0 Giáp 24.3 (+3.75)
Hồi nội năng 50 +0 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 335


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.