FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 522.44 (+83) SM công kích 53.544 (+3.3)
Hồi máu 5.62 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.3%)
Năng lượng 374 +50 Giáp 20.384 (+3.8)
Hồi năng lượng 8.5 +0.8 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 525 TĐ di chuyển 335


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.