FANDOM


Final Hour

Vayne - R - Giờ khắc cuối cùng

Khoảng cách: 0. 

Tiêu hao: 80 năng lượng.

Thời gian hồi: 110/95/80 giây. 

Thời gian hiệu lực: 8/10/12 giây.

Sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng, Vayne rút cây cung to ra, tăng tốc độ truy đuổi và tàng hình trong 1 giây khi sử dụng Q- Nhào lộn.

Tăng thêm 30/50/70 sát thương vật lý, 60% tốc độ đánh, thời gian tàng hình 1 giây.

Lưu ý: Vayne hiện hình nếu làm bất cứ thứ gì ngoại trừ di chuyển.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.