FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 550 (+85) SM công kích 60 (+3.3)
Hồi máu 8.25 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.69 (+3.2%)
Năng lượng 300 +40 Giáp 24 (+3.5)
Hồi năng lượng 8 +0.7 Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 150 TĐ di chuyển 345


Kỹ năng

Vũ Điệu Kiếm Sư
TẦM XA: 90º
Vũ Điệu Kiếm Sư

Sẵn có: Fiora tìm ra những Điểm Yếu của các tướng địch gần đó, được đánh dấu bằng một vòng cung quang chúng. Các Điểm Yếu mất 0.5 giây để tìm ra và tồn tại trong 15 giây. Sau khi một Điểm Yếu bị tấn công hoặc hết thời gian, Fiora sẽ tìm một cái mới trên mục tiêu của cô.

Các đòn đánh thường và/hoặc các kỹ năng gây sát thương lên một Điểm Yếu gây 2% (+ 4.5% mỗi 100 SMCK cộng thêm) máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn cộng thêm, hồi cho Fiora 30 - 115 (dựa trên số cấp độ) máu và cho cô 20 / 30 / 40 / 50% tốc độ di chuyển cộng thêm giảm dần trong 1.75 giây.

Chi tiết
Vũ Điệu Kiếm Sư là một bùa hại tự chọn mục tiêu với một phần hiệu ứng trên đòn đánhbùa lợi tự có kèm theo.

Ngoài ra:

 • Hướng của một Điểm Yếu tồn tại cố định trong suốt thời gian đó mặc cho vị trí của kẻ địch.
  • Kể cả kẻ địch có xoay đi hay quay mặt về những hướng khác nhau thì Điểm Yếu vẫn sẽ không xoay theo.
 • Nếu Fiora đang trên hoặc quá sát với mục tiêu thì cô sẽ không thể tấn công được Điểm Yếu.
 • Điểm Yếu có thể bị tấn công bởi Lao Tới.png Lao TớiPhản Đòn.png Phản Đòn


Lao Tới
TẦM XA: 400
TIÊU TỐN: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 Năng lượng
HỒI LẠI: 16 / 14 / 12 / 10 / 8
Lao Tới

Active: Fiora lướt một đoạn ngắn về hướng đã chọn, và đâm kiếm vào mục tiêu gần đó (nếu có), di chuyển vào tầm để tấn công chúng. Đâm được một kẻ địch sẽ giảm thời gian hồi chiêu của Lao Tới đi 60%.

Cú đâm kiếm gây sát thương vật lí, áp dụng các hiệu ứng trên đòn đánh, và ưu tiên vào các Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu hướng vào Fiora, tiếp theo là kẻ địch sẽ bị hạ gục bởi cú đâm, và cuối cùng là mục tiêu gần nhất (ưu tiên tướng).

 • Sát thương vật lí: 65 / 75 / 85 / 95 / 105 (+ 95 / 100 / 105 / 110 / 115% SMCK cộng thêm)
Chi tiết
Lao Tới là một cú lướt chọn lên mặt đất với một phần tự chọn mục tiêu kèm theo.

Ngoài ra:


Phản Đòn
TẦM XA: 750
TIÊU TỐN: 50 Năng lượng
HỒI LẠI: 24 / 22 / 20 / 18 / 16
Phản Đòn

kích hoạt: Fiora thủ thế vào một hướng đã chọn, chặn toàn bộ các sát thương không-từ-trụ đến và các hiệu ứng khống chế của địch trong 0.75 giây kế.

Sau thời gian trên, Fiora đâm kiếm của mình về phía trước, gây sát thương phép lên các kẻ địch trên một đường thẳng.

 • Sát thương phép: 90 / 130 / 170 / 210 / 250 (+ 100% SMPT)

Kẻ địch đầu tiên trúng phải sẽ bị Chậm icon làm chậmChậm icon giảm tốc độ đánh đi 50% trong 1.5 giây. Nếu Fiora chặn được ít nhất một hiệu ứng khống chế cứng, Phản Đòn sẽ thay bằng Choáng icon làm choáng mục tiêu trong cùng thời hiệu trên.

Chi tiết
Phản Đòn là một kĩ năng định hướng dạng thẳng, có xuyên với các phần khiên chống phépbùa lợi tự có kèm theo.

Ngoài ra:


Nhất Kiếm Nhị Dụng
TẦM XA: 「 175 」「 25 」
TIÊU TỐN: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 năng lượng
HỒI LẠI: 13 / 11 / 9 / 7 / 5
Nhất Kiếm Nhị Dụng

kích hoạt: Hai đòn đánh thường kế tiếp của Fiora trong vòng 4 giây sẽ cho cô thêm tầm đánh và 50% tốc độ đánh cộng thêm.

Đòn đánh đầu tiên sẽ không thể Đòn Chí Mạng icon chí mạng, nhưng Chậm icon làm chậm mục tiêu đi 30% trong 1 giây, trong khi đòn đánh thứ hai sẽ chắc chắn Đòn Chí Mạng icon chí mạng với sát thương chí mạng cộng thêm.

「 Tỉ lệ của sát thương chí mạng: 140 / 155 / 170 / 185 / 200% 」「 Sát thương chí mạng cộng thêm: -60 / -45 / -30 / -15 / 0% 」

Nhất Kiếm Nhị Dụng tái tạo lại đòn đánh thường của Fiora.

Chi tiết
Nhất Kiếm Nhị Dụng là một bùa lợi tự có.

Ngoài ra:

 • Đòn đánh thứ hai được lợi từ các thứ gia tăngsát thương chí mạng (ngọc bổ trợ, Vô Cực Kiếm item.png Vô Cực Kiếm) và cộng dồn tích tỉ lệ.
 • Lao Tới.png Lao Tới không thể áp dụng hiệu ứng làm chậm từ đòn đầu tiên của Nhất Kiếm Nhị Dụng.
 • Nhất Kiếm Nhị Dụng sẽ tiếp tục hồi chiêu sau khi bùa lợi này kết thúc hoặc đã dùng cả hai đòn đánh.


Đại Thử Thách
TẦM XA: 500 / 600
TIÊU TỐN: 100 năng lượng
HỒI LẠI: 110 / 90 / 70
Đại Thử Thách

Nội tại: Tốc độ di chuyển cộng thêm của Vũ Điệu Kiếm Sư.png Vũ Điệu Kiếm Sư được tăng thêm.

kích hoạt: Fiora thách đấu một tướng địch đã chọn trong 8 giây, vạch ra 4 Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu và tạo ra một vùng quanh chúng để tăng tốc độ di chuyển của Vũ Điệu Kiếm Sư.png Vũ Điệu Kiếm Sư khi Fiora ở trong đó.

Nếu cô đánh được ít nhất một Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu trước khi mục tiêu của cô bị hạ gục, hoặc đánh được cả 4, cô sẽ tạo ra một Vùng Chiến Thắng hồi máu cho các tướng đồng minh ở trong đó trong 2 giây.

「 Máu hồi mỗi giây: 80 / 110 / 140 (+ 60% SMCK cộng thêm) 」「 Hồi máu tối đa: 400 / 550 / 700 (+ 300% SMCK cộng thêm) 」

Thời hiệu của Vùng Chiến Thắng tăng thêm 1 giây cho mỗi Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu bị đánh trúng, lên tối đa 5 giây. Khi Đại Thử Thách đang còn hiệu lực, Vũ Điệu Kiếm Sư.png Vũ Điệu Kiếm Sư sẽ không tìm một Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu mới trên mục tiêu của Fiora.

Chi tiết
Đại Thử Thách là một kĩ năng đơn mục tiêu với một bùa hạihiệu ứng diện rộng kèm theo.

Ngoài ra:

 • Cũng giống với Vũ Điệu Kiếm Sư.png Vũ Điệu Kiếm Sư, Đại Thử Thách mất 0.5 giây để hiển thị tất cả 4 Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu.
  • Nếu mục tiêu chết trước khi tất cả Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu hiện ra, Vùng Chiến Thắng sẽ không kích hoạt và thời gian hồi của kĩ năng/năng lượng đã dùng sẽ không được hoàn lại.
 • Fiora chết đi, Vùng Chiến Thắng của Đại Thử Thách sẽ vẫn kích hoạt miễn là cô đánh được ít nhất 1 Điểm Yếu và mục tiêu chết trước khi các Vũ Điệu Kiếm Sư.png Điểm Yếu mất đi.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.