FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 524.4 (+80) SM công kích 48.36 (+2.625)
Hồi máu 5.605 (+0.6) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.11%)
Năng lượng 400.12 +56 Giáp 20.88 (+3.5)
Hồi năng lượng 6 +0.8 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 480 TĐ di chuyển 335


Kỹ năng

Kinh Hoàng
Kinh Hoàng

Đứng yên hoặc niệm chú trong 1.5 giây cho Fiddlesticks 25 / 30 / 35 / 40% tốc độ di chuyển cộng thêm, mất đi sau 1.5 giây từ khi hắn bắt đầu di chuyển. Bị khóa di chuyển sẽ không kích hoạt được Kinh Hoàng, và sẽ bắt đầu đếm giờ lại.

Sau 5 giây không di chuyển, Fiddlesticks sẽ hoàn toàn bất động và trở thành một con bù nhìn.

Chi tiết
Dread là một bùa lợi tự có.

Ngoài ra:

 • Đứng yên và đánh thường sẽ không làm đếm lại thời gian của Kinh Hoàng.
 • Không giống Ngụy Trang.png Ngụy Trang, Fiddlesticks có thể thực hiện các hành động miễn là hắn không di chuyển.


Khiếp Hãi
TẦM XA: 525
TIÊU TỐN: 65 năng lượng
HỒI LẠI: 15 / 14 / 13 / 12 / 11
Khiếp Hãi

Kích hoạt: Fiddlesticks làm cho mục tiêu địch bị Khiếp hãi icon khiếp hãi.

 • Thời hiệu: 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2 / 2.25
Chi tiết
Khiếp Hãi là một kĩ năng đơn mục tiêu.


Hút Máu
TẦM XA: 575 / 650
TIÊU TỐN: 80 / 90 / 100 / 110 / 120 năng lượng
HỒI LẠI: 4 / 3.75 / 3.5 / 3.25 / 3
Hút Máu

kích hoạt: Fiddlesticks buộc bản thân với mục tiêu và niệm lên đến 5 giây. Trong khi niệm, Fiddlesticks gây sát thương phép mỗi giây, và hồi máu cho hắn theo một tỉ lệ sát thương đã gây ra.

「 Sát thương phép mỗi giây: 80 / 105 / 130 / 155 / 180 (+ 45% SMPT) 」「 Tổng sát thương phép: 400 / 525 / 650 / 775 / 900 (+ 225% SMPT) 」

 • Tỉ lệ hồi máu: 60 / 65 / 70 / 75 / 80%

Nếu mục tiêu phá vỡ liên kết bằng cách di chuyển ra khỏi tầm, Hút Máu ngay lập tức dừng lại.

Chi tiết
Hút Máu là mộ kĩ năng liên kết đơn mục tiêu.

Ngoài ra:

 • Hút Máu gây sát thương mỗi 0.25 giây.
 • Hút Máu có một thời gian niệm ngắn trong (0.1 giây) khi dùng trước khi kích hoạt.
 • Quá trình niệm của Hút Máu sẽ bị ngắt nếu Fiddlesticks thực hiện bất kì hành động nào khác, sử dụng trang bị, hoặc bị vô hiệu hóa.
 • Hút Máu sẽ tiếp tục niệm trên Vong Hồn.png Vong HồnBất Ngờ Từ Icathia.png Bất Ngờ Từ Icathia và sẽ hồi máu cho Fiddlesticks dù sẽ không gây sát thương.
 • Hút Máu sẽ tiếp tục niệm lên các tướng dùng kĩ năng không thể chọn làm mục tiêu (Tung Tăng.png Tung Tăng, Hồ Máu.png Hồ Máu) miễn là mục tiêu vẫn còn trong tầm của liên kết.


Cơn Gió Đen
TẦM XA: 750 / 450
TIÊU TỐN: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 Năng lượng
HỒI LẠI: 12 / 11.5 / 11 / 10.5 / 10
Cơn Gió Đen

Kích hoạt: Fiddlesticks phóng một con quạ đến mục tiêu và nó sẽ nảy đến các kẻ địch ở gần đến 6 lần, ưu tiên các mục tiêu chưa trúng phải, gây sát thương phép mỗi lần nảy và làm Câm lặng icon câm lặng chúng trong 1.25 giây một lần.

「 Sát thương phép mỗi lần nảy: 65 / 85 / 105 / 125 / 145 (+ 45% SMPT) 」「 Tổng sát thương đơn mục tiêu: 195 / 255 / 315 / 375 / 435 (+ 135% SMPT) 」

Línhquái sẽ nhận thêm 50% sát thương.

「 Sát thương phép đã tăng ở mỗi lần nảy: 97.5 / 127.5 / 157.5 / 187.5 / 217.5 (+ 67.5% SMPT) 」「 Tổng sát thương phép đã tăng đơn mục tiêu: 292.5 / 382.5 / 472.5 / 562.5 / 652.5 (+ 202.5% SMPT) 」
Chi tiết
Cơn Gió Đen là một kĩ năng đơn mục tiêu, có hiệu ứng diện rộng dây chuyền.

Ngoài ra:

 • Cơn Gió Đen sẽ ưu tiên một mục tiêu bị tác dụng bởi Hút Máu.


Bão Quạ
TẦM XA: 800 / 600
TIÊU TỐN: 100 Năng lượng
HỒI LẠI: 150 / 140 / 130
Bão Quạ

kích hoạt: Sau khi niệm trong 1.5 giây, Fiddlesticks biến chỗ đến địa điểm đã chọn với một bầy quạ gớm ghiếc bay quanh hắn trong 5 giây, gây sát thương phép lên các kẻ địch ở gần mỗi giây.

「 Sát thương phép mỗi giây: 125 / 225 / 325 (+ 45% SMPT) 」「 Tổng sát thương phép: 625 / 1125 / 1625 (+ 225% SMPT) 」
Chi tiết
Bão Quạ là một kĩ năng biến chỗ chọn lên mặt đất, có hiệu ứng diện rộng tại chỗ.

Ngoài ra:

 • Bão Quạ gây sát thương mỗi 0.5 giây.
 • Nếu Fiddlesticks bị Sa lầy icon Sa Lầy khi đang niệm Bão Quạ, hắn sẽ bị ngắt và kĩ năng bắt đầu hồi với toàn thời gian.
 • Nếu Fiddlesticks bị Trói icon trói khi đang niệm Bão Quạ hắn sẽ vẫn biến chỗ đến địa điểm đã chọn.
  • Cú trói sẽ tác dụng lên hắn trong thời gian còn lại khi hắn đã biến chỗ đi.
 • Fiddlesticks có thể sử dụng các phép bổ trợ khi đang niệm miễn là hắn không di chuyển.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.