FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 580 (+80) SM công kích 55 (+3)
Hồi máu 9 (+0.9) TĐ đánh [*] 0.625 (+3.3%)
Năng lượng 280 +50 Giáp 27 (+3)
Hồi năng lượng 7 +0.6 Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 125 TĐ di chuyển 340


Kĩ năng

Động Cơ Z Cộng Hưởng
Hồi lại trên mục tiêu: 3
Động Cơ Z Cộng Hưởng

Các kĩ năngđòn đánh thường của Ekko đánh dấu Động Cơ Z Cộng Hưởng lên các kẻ địch trúng phải khi gây sát thương lên chúng, kéo dài đến 4 giây và cộng dồn đến 3 lần.

Khi đạt 3 điểm cộng dồn, Động Cơ Z Cộng Hưởng được tiêu tốn để gây 20 - 190 (dựa trên số cấp độ) (+ 80% AP) sát thương phép lên mục tiêu, áp dụng các hiệu ứng kĩ năngChậm icon làm chậm chúng đi 30 / 40 / 50 / 60% trong 2 / 2.5 / 3 giây. Khi tác dụng lên tướng địch, Ekko nhận thêm Động Cơ Z Cộng Hưởng 2 50 / 60 / 70 / 80% tốc độ di chuyển cộng thêm trong 2 / 2.5 / 3 giây.

Động Cơ Z Cộng Hưởng không tác dụng hơn một lần lên cùng một mục tiêu trong vài giây.

Chi tiết
Động Cơ Z Cộng Hưởng là một hiệu ứng trên đòn đánh không-vật-lí không thựcbùa lợi tự có.


Dây Cót Thời Gian
TẦM XA: 1075
TIÊU TỐN: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 năng lượng
HỒI LẠI: 9 / 8.5 / 8 / 7.5 / 7
Dây Cót Thời Gian

kích hoạt: Ekko ném ra một thiết bị theo hướng đã chọn, gây sát thương phép lên kẻ địch dọc theo đường đi của nó. Khi đạt tầm tốc đa hoặc khi trúng một tướng địch, thiết bị sẽ chậm dần đến khi dừng lại và mở rộng ra, tạo một vùng Chậm icon làm chậm kẻ địch bên cạnh.

 • Sát thương phép lúc ra: 60 / 75 / 90 / 105 / 120 (+ 10% AP)
 • Làm chậm: 32 / 39 / 46 / 53 / 60%

Sau một khoảng trễ ngắn, thiết bị sẽ bay nhanh về lại phía Ekko, gây thêm sát thương phép lên các kẻ địch dọc theo đường đi của nó.

 • 「 Sát thương phép lúc vào: 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 60% AP) 」「 Tổng sát thương: 120 / 160 / 200 / 240 / 280 (+ 70% AP) 」
Chi tiết
Dây Cót Thời Gian là sự kết hợp hiệu ứng diện rộng đường thẳngkĩ năng định hướng dạng xuyên.


Lưỡng Giới Đồng Quy
TẦM XA: 1600
TIÊU TỐN: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 năng lượng
HỒI LẠI: 22 / 20 / 18 / 16 / 14
Lưỡng Giới Đồng Quy

nội tại: Các đòn đánh thường của Ekko gây 5%「 (+ 2.2% mỗi 100 AP) 」「 (+ 1% mỗi 45 AP) 」lượng máu đã mất của mục tiêu thành sát thương phép cộng thêm, tối đa là 150 lên línhquái, lên các mục tiêu còn dưới 30% máu tối đa.

kích hoạt: Ekko tạo ra một cái bóng thay thế cậu, đánh một thiết bị vào địa điểm đã chọn. Sau một khoảng trễ tối đa 3 giây, thiết bị mở rộng thành một vùng cầu rộng Chậm icon làm chậm kẻ địch đi 40%, chỉ bị kẻ địch nhìn thấy trong 0.5 giây cuối.

Nếu Ekko bước vào vùng cầu đó, nó sẽ kích nổ, tạo một lớp khiên cho hắn trong 2 giây và Choáng icon làm choáng tất cả các kẻ địch bên trong trong 2.25 giây. Ekko có thể kích nổ vùng cầu cả khi đã chết hoặc không thể chọn làm mục tiêu.

 • Lượng khiên: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+ 150% AP)
Chi tiết
Nội tại của Lưỡng Giới Đồng Quy là một hiệu ứng trên đòn đánh không-vật-lí.

Kích hoạt của Lưỡng Giới Đồng Quy là một hiệu ứng diện rộng chọn lên đất có độ trễ khá lâu.

Ngoài ra:

 • Việc kích hoạt Lưỡng Giới Đồng Quy cung cấp tầm nhìn trong phạm vi của nó trong 2 giây sau khi dùng và kéo dài đến khi vùng làm chậm còn hoạt động.


Biến Chuyển Pha
TẦM XA: 325
TIÊU TỐN: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 năng lượng
HỒI LẠI: 11 / 10 / 9 / 8 / 7
Biến Chuyển Pha

kích hoạt: Ekko lướt đến một điểm đã chọn. Đòn đánh thường kế tiếp của cậu nhận thêm 300 tầm đánh, gây thêm sát thương phép, áp dụng các hiệu ứng kĩ năng và trên đòn đánh khi thực hiện, và khiến Ekko dịch chuyển tức thời đến mục tiêu.

 • Sát thương phép cộng thêm: 50 / 80 / 110 / 140 / 170 (+ 20% AP)
Chi tiết
Biến Chuyển Pha vừa là một cú lướt dạng đường thẳng và một hiệu ứng trên đòn đánh không-vật-lí không thực kèm theo một dịch chuyển tức thời đơn mục tiêu.


Đột Phá Thời Gian
TẦM XA: Toàn bản đồ
TIÊU TỐN: 100 năng lượng
HỒI LẠI: 110 / 90 / 70
Đột Phá Thời Gian

nội tại: Khi Đột Phá Thời Gian không phải đang hồi chiêu, Ekko sẽ được đi theo bởi một ảo ảnh của mình, nó ở tại địa điểm của hắn vào 4 giây trước.

kích hoạt: Sau một khoảng trễ ngắn, Ekko dịch chuyển tức thời đến địa điểm của ảo ảnh, trở nên không thể chọn làm mục tiêu trong thời gian đó, gây sát thương phép lên các kẻ địch xung quanh khi đến nơi và hồi máu cho hắn.

 • Sát thương phép: 200 / 350 / 500 (+ 130% AP)
 • Tự hồi máu: 100 / 150 / 200 (+ 20%「 (+ 6.6% mỗi 100 AP) 」「 (+ 1% mỗi 15 AP) 」lượng sát thương nhận phải trong 4 giây cuối)
Chi tiết
Đột Phá Thời Gian là một cú dịch chuyển tức thời tự chọn mục tiêu với khả năng tự hồi máuhiệu ứng diện rộng tại chỗ.

Ngoài ra:

 • Đột Phá Thời Gian có phạm vi sát thương là 375.
 • Ekko không thể bị tổn thương và không thể chọn làm mục tiêu trong suốt thời gian giữa lúc biến mất và lúc xuất hiện lại.
 • Đột Phá Thời Gian chỉ hồi lại máu - nó không "trở lại trạng thái trước đó", giống như ý nghĩa của chủ đề. Lượng máu nhận trong 4 giây đó sẽ KHÔNG mất đi.
 • Đột Phá Thời Gian có thể dùng để hoàn lạiBiến Về.png Biến Về hoặc Dịch Chuyển.png Dịch Chuyển. Việc này là có chủ đích thôi.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.