FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 582.52 (+89) SM công kích 61.27 (+3)
Hồi máu 7.76 (+0.75) TĐ đánh [*] 0.625 (+2.8%)
Dùng máu Giáp 26.88 (+3.5)
Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 125 TĐ di chuyển 345


Kĩ năng

Hooc-môn Hưng Phấn
Hooc-môn Hưng Phấn

Dr. Mundo hồi 0.3% máu tối đa của hắn mỗi giây.

Chi tiết
Hooc-môn Hưng Phấn là một bùa lợi tự có.


Dao Phay Nhiễm Khuẩn
TẦM XA: 1000 / 60
TỐC ĐỘ: 1850
TIÊU TỐN: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 Máu
HỒI LẠI: 4
Dao Phay Nhiễm Khuẩn

kích hoạt: Dr. Mundo phóng một chiếc dao phay theo hướng đã chọn, gây sát thương phépChậm icon làm chậm 40% trong 2 giây lên kẻ địch đầu tiên trúng phải. Nếu Dao Phay Nhiễm Khuẩn trúng mục tiêu, nó sẽ hồi lại cho hắn một nửa lượng máu để dùng kĩ năng và toàn bộ nếu kết liễu mục tiêu.

 • sát thương phép: 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25% máu hiện tại của mục tiêu

Dao Phay Nhiễm Khuẩn có một giới hạn sát thương tổi thiểu, và giới hạn tối đa khi dùng lên các đơn vị không-phải-tướng.

「 Sát thương tối đa lên lính và quái: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 」「 Sát thương tối thiểu: 80 / 130 / 180 / 230 / 280 」
Chi tiết
Dao Phay Nhiễm Khuẩn là một kĩ năng định hướng đường thẳng không xuyên.

Ngoài ra:

 • Với việc toàn bộ kĩ năng đều tiêu tốn máu, Dao Phay Nhiễm Khuẩn có thể được dùng ở bất kì giá trị nào của máu hiện tại nhưng sẽ không giảm máu của Dr. Mundo xuống dưới 1. Điều này khiến Dao Phay Nhiễm Khuẩn như miễn phí khi dùng lúc còn 1 máu.
 • Lượng máu hồi lại trên kĩ năng này được xem như hiệu ứng hồi máu, vì thế nó sẽ bị tác dụng bởi hiệu ứng tăng hồi máu của Giáp Tâm Linh item.png Giáp Tâm LinhGiáp Cổ Ngữ BBT s6.png Giáp Cổ Ngữ.


Nỗi Đau Bỏng Cháy
TẦM XA: 162.5
TIÊU TỐN: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Máu mỗi giây
HỒI LẠI: 4
Nỗi Đau Bỏng Cháy

bật tắt: Dr. Mundo biến thân mình bốc cháy, gây sát thương phép mỗi nửa giây lên các kẻ địch bên cạnh và giảm thời gian hiệu lực của các hiệu ứng khống chế lên hắn.

 • Sát thương phép mỗi giây: 17.5 / 25 / 32.5 / 40 / 47.5 (+ 10% AP)
 • Giảm khống chế: 10 / 15 / 20 / 25 / 30%
Chi tiết
Nỗi Đau Bỏng Cháy là một kĩ năng có hiệu ứng diện rộng tại chỗ.

Ngoài ra:

 • Nỗi Đau Bỏng Cháy không có thời gian thi triển và không làm gián đoạn các lệnh trước đó của Dr. Mundo.
 • Với việc toàn bộ kĩ năng đều tiêu tốn máu, Nỗi Đau Bỏng Cháy có thể được dùng ở bất kì giá trị nào của máu hiện tại nhưng sẽ không giảm máu của Dr. Mundo xuống dưới 1.
  • Nếu máu của Dr. Mundo thấp hơn lượng máu cần để duy trì Nỗi Đau Bỏng Cháy, kĩ năng sẽ tự động tắt đi.
 • Giày Thủy Ngân item.png Kháng hiệu ứng cộng dồn theo tích tỉ lệ.


Cuồng Bạo
TẦM XA: 「 150 」「 25 」
TIÊU TỐN: 25 / 35 / 45 / 55 / 65 Máu
HỒI LẠI: 6
Cuồng Bạo

kích hoạt: Trong 5 giây kế tiếp, các đòn đánh thường Dr. Mundo được thêm tầm đánh và gây một lượng phần trăm máu tối đa của hắn thành sát thương vật lí cộng thêm.

 • Sát thương vật lí: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5% máu tối đa

Khi kích hoạt, Dr. Mundo nhận thêm sát thương vật lí, tăng lên 1% mỗi 1% máu đã mất của hắn.

「 AD cộng thêm tối thiểu: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 AD 」「 AD cộng thêm tối đa: 40 / 80 / 120 / 160 / 200 AD 」

Cuồng Bạo hồi lại đòn đánh thường của Dr. Mundo.

Chi tiết
Cuồng Bạo là một kĩ năng có bùa lợi tự có.

Ngoài ra:

 • Cuồng Bạo không thể dùng lên công trình.
 • Cuồng Bạo không có thời gian thi triển và không gián đoạn các lệnh trước đó của Dr. Mundo.
 • Với việc toàn bộ kĩ năng đều tiêu tốn máu, Cuồng Bạo có thể được dùng ở bất kì giá trị nào của máu hiện tại nhưng sẽ không giảm máu của Dr. Mundo xuống dưới 1. Điều này khiến Cuồng Bạo như miễn phí khi dùng lúc còn 1 máu.
 • Lượng máu tiêu tốn cho đòn đánh thường sau khi kích hoạt Cuồng Bạo, không phải lúc kích hoạt Cuồng Bạo.
 • Lượng sát thương vật lí nhận được sẽ điều chỉnh theo thời gian khi máu của Dr. Mundo thay đổi.
 • Cuồng Bạo nhận đến 40 / 80 / 140 / 160 / 200 sát thương vật lí, khiến nó trở thành kĩ-năng-thường-tăng tiến sát thương vật lí nhiều nhất trong trò chơi.


Máu Điên
TIÊU TỐN: 20% Máu hiện tại
HỒI LẠI: 100 / 85 / 70
Máu Điên

kích hoạt: Dr. Mundo hồi lại máu trong 12 giây và nhận tốc độ di chuyển cộng thêm trong thời gian hiệu lực.

「 Máu hồi mỗi giây: 3.3 / 4.2 / 5% máu tối đa 」「 Tổng lượng máu hồi: 40 / 50 / 60% máu tối đa 」

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm: 15 / 25 / 35%
Chi tiết
Máu Điên là một kĩ năng bùa lợi bản thân.

Ngoài ra:


Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.