FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 574.4 (+80) SM công kích 61.156 (+4.2)
Hồi máu 8.925 (+0.85) TĐ đánh [*] 0.625 (+1.44%)
Năng lượng 272.2 +40 Giáp 28.88 (+3.5)
Hồi năng lượng 7.205 +0.45 Kháng phép 32.1 +1.25
Cận chiến 125 TĐ di chuyển 345


Kĩ năng

Thú Ăn Thịt
Thú Ăn Thịt

Bất cứ khi nào Cho'Gath tiêu diệt một kẻ địch hoặc phá hủy một công trình đối phương,hắn sẽ hồi 20 - 71 (dựa trên số cấp độ) máu3.5 - 7.75 (dựa trên số cấp độ) năng lượng.

Chi tiết
Thú Ăn Thịt là một kĩ năng có hiệu ứng trên hành động.


Rạn Nứt
TẦM XA: 950 / 175
TIÊU TỐN: 90 năng lượng
HỒI LẠI: 9
Rạn Nứt

kích hoạt: Cho'Gath tạo một vụ địa chấn tại vùng đã chọn sau một khoảng 0.625-giây trễ, Hất Tung icon hất tung kẻ địch trúng phải trong 1 giây, Chậm icon làm chậm chúng đi 60% trong 1.5 giây sau đó và gây sát thương phép.

 • Sát thương phép: 80 / 135 / 190 / 245 / 305 (+ 100% AP)
Chi tiết
Rạn Nứt là một hiệu ứng diện rộng chọn trên đất.

Ngoài ra:

 • Có một khoảng thời gian thi triển ngắn cần phải hoàn thành để bắt đầu được Rạn Nứt. Không giống với niệm, thời gian thi triển chỉ có thể bị gián đoạn khi người thi triển chết giữa chừng.
 • Hoạt cảnh sẽ không tàng hình trong bụi và trong sương mù.
 • Rạn Nứt cho Tầm Nhìn icon tầm nhìn khi hoạt cảnh của nó hiển thị.


Tiếng Gầm Hoang Dã
TẦM XA: 650 / 60º
TIÊU TỐN: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 năng lượng
HỒI LẠI: 13 / 12 / 11 / 10 / 9
Tiếng Gầm Hoang Dã

kích hoạt: Cho'Gath gầm vào hướng đã chọn, gây sát thương phép lên kẻ địch theo hình nón và khiến chúng bị Câm lặng icon câm lặng trong một thời gian ngắn.

 • Sát thương phép: 75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+ 70% AP)
 • Câm lặng: 1.5 / 1.625 / 1.75 / 1.875 / 2
Chi tiết
Tiếng Gầm Hoang Dã là một hiệu ứng diện rộng hình nón.


Phóng Gai
TẦM XA: 500
Phóng Gai

bật tắt: Mỗi đòn đánh thướng của Cho'Gath phóng ra một loạt gai theo đường thẳng, gây sát thương phép lên kẻ địch trúng phải.

 • Sát thương phép: 20 / 35 / 50 / 65 / 80 (+ 30% AP)
Chi tiết
Phóng Gai theo một hiệu ứng trên đòn đánh cho đòn đánh thường của Cho'Gath. Hiệu ứng này khiến đòn đánh thường Cho'Gath phóng ra một kĩ năng định hướng đường thẳng, xuyên theo hướng mục tiêu của hắn.

Ngoài ra:

 • Phóng Gai không có thời gian dùng kĩ năng và không gián đoạn lệnh trước đó của Cho'Gath.
 • Nội tại của Trượng Pha Lê Rylai item.png Trượng Pha Lê RylaiItem.png Mặt Nạ Đọa Đày Liandry áp dụng lên mỗi mục tiêu bị trúng gai.
 • Việc bật tắt kĩ năng sẽ không được tính là kích hoạt kĩ năng với mục đích của các hiệu ứng như Kiếm Phép hoặc Áp Suất Hư Không.png Áp Suất Hư Không.
 • Độ rộng của các loạt gai tỉ lệ với kích cỡ của Cho'Gath, và cũng sẽ tương tự với các khả năng tăng kích cỡ từ bên ngoài như Khổng Lồ Hóa.png Khổng Lồ Hóa.


Xơi Tái
TẦM XA: 175 / 「 148 / 168 / 175 」「 23 / 37 / 50 」
TIÊU TỐN: 100 năng lượng
HỒI LẠI: 80
Xơi Tái

kích hoạt: Cho'Gath cố gắng ăn một kẻ địch, gây sát thương chuẩn. Đối với đơn vị không-phải-tướng, sát thương cơ bản lên đến 1000, và kết liễu được mục tiêu sẽ hồi lại 50 năng lượng và một nửa thời gian hồi chiêu của Xơi Tái.

 • Sát thương chuẩn: 300 / 475 / 650 (+ 70% AP)

Nếu Xơi Tái kết liễu được mục tiêu, Cho'Gath nhận 1 / 2 điểm cộng dồn Xơi Tái, lên đến tối đa 6 cộng dồn. Cho'Gath mất một nửa điểm cộng dồn Xơi Tái (còn lại được làm tròn lên) khi chết.

Mỗi điểm cộng dồn cho hắn thêm máu tối đa, thêm tầm đánh và tăng kích thước. Kết liễu một kẻ địch với Xơi Tái khi đã đạt tối đa cộng dồn sẽ hồi cho Cho'Gath một lượng máu bằng với máu tối đa nhận từ điểm Xơi Tái từ mục tiêu.

「 Máu tăng mỗi cộng dồn: 100 / 140 / 180 máu 」「 Tổng máu tăng: 600 / 840 / 1080 máu 」

「 Tầm đánh tăng mỗi cộng dồn: 3.833 / 6.167 / 8.333 」「 Tổng tầm đánh tăng: 23 / 37 / 50 」
Chi tiết
Xơi Tái là một kĩ năng đơn mục tiêu.

Ngoài ra:

 • Máu nhận được từ việc các điểm cộng dồn Xơi Tái có sẵn sẽ tăng theo cấp độ kĩ năng này của Cho'Gath.
 • Kẻ địch có máu hiện tại thấp hơn tổng sát thương mà Xơi Tái gây ra sẽ có dấu hiệu là một vòng tròn với những chiếc răng đỏ rực bên dưới chúng.


Nguồn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.