FANDOM


Chỉ số là các con số thể hiện khả năng của tướng đó trong việc gì đó. Nó giúp việc nhận định các tướng của Liên Minh Huyền Thoại. Có tổng cộng 17 chỉ số, có thể chia làm 4 nhóm cơ bản:

  • Công
  • Thủ
  • Phép
  • Di chuyển

Trong Phép có chỉ số Năng lượngHồi năng lượng. Chỉ các tướng xài năng lượng hưởng lợi từ hai chỉ số này. Xem thêm Năng lượngTài Nguyên để hiểu thêm.

Công

Chỉ số cơ bản:

  • Sát thương vật lý (hay AD): Là sát thương cơ bản, có thể tỉ lệ cho đòn đánh (ví dụ: KalistaSquare.png Kalista gây 90% AD mỗi đòn đánh) và chiêu thức.
  • Tốc độ đánh: Biểu diễn số đòn đánh tối đa trong vòng 1 giây. 

Chỉ số khác:

  • Sát thương chí mạng: thể hiện tỉ lệ sát thương cộng thêm theo sát thương vật lý trong các đòn đánh chí mạng. Ngoại trừ AsheSquare.png Ashe, các tướng đều chịu ảnh hưởng từ chỉ số này như nhau.
  • Tỉ lệ chí mạng: thể hiện tỉ lệ đòn đánh gây ra là đòn đánh chí mạng. Ngoại trừ AsheSquare.png AsheYasuoSquare.png Yasuo, các tướng còn lại chịu ảnh hưởng từ chỉ số này như nhau.
  • Xuyên giáp:

Thủ

Phép

Di chuyển

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.