FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 525 (+75) SM công kích 53 (+3)
Hồi máu 6 (+0.5) TĐ đánh [*] 0.647 (+1.68%)
Năng lượng 375 +60 Giáp 25 (+3.5)
Hồi năng lượng 6 +0.8 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 328


Kĩ năng

Thần Tốc Mãng Xà
Thần Tốc Mãng Xà

Nội tại: Cassiopeia không thể mua giày, nhưng thay vào đó có sẽ nhận 4 - 72 (dựa trên số cấp độ) tốc độ di chuyển cơ bản, tổng cộng là 332 - 400 (dựa trên số cấp độ) tốc độ di chuyển.

Chi tiết
Thần Tốc Mãng Xà là một bùa lợi tự có.

Ngoài ra:

  • Thần Tốc Mãng Xà vô hiệu hóa giày trong cửa hàng như không ngăn Cassiopeia mua các trang bị tăng tốc độ di chuyển khác.
  • Tốc độ di chuyển từ Thần Tốc Mãng Xà trị giá 48 Vàng mỗi cấp, lên đến tối đa 864 Vàng tại cấp độ 18.


Vụ Nổ Độc Hại
TẦM XA: 850
TIÊU TỐN: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 năng lượng
HỒI LẠI: 3.5
Vụ Nổ Độc Hại

Kích hoạt: Sau khi trễ 0.4-giây, Cassiopeia tung chưởng độc vào một khu vực. Kẻ địch trong khu vực đó sẽ bị Độc icon dính độc, chịu sát thương phép trong 3 giây.

「 Sát thương mỗi giây: 25 / 40 / 55 / 70 / 85 (+ 23.33% AP) 」「 Tổng sát thương phép: 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 70% AP) 」

Cassiopeia nhận 20% tốc độ di chuyển cộng thêm trong 3 giây nếu Vụ Nổ Độc Hại sát thương một tướng địch.

  • Tốc độ di chuyển cộng thêm: 30 / 35 / 40 / 45 / 50%
Chi tiết
Vụ Nổ Độc Hại là một hiệu ứng diện rộng chọn trên đất.

Ngoài ra:

  • Vụ Nổ Độc Hại mặc định sử dụng niệm nhanh.


Chướng Khí
TẦM XA: 800
TIÊU TỐN: 70 năng lượng
HỒI LẠI: 18 / 17 / 16 / 15 / 14
Chướng Khí

kích hoạt: Cassiopeia phun ra tám tia độc hình cung, tạo ra một đám mây Độc icon Độc suy nhược khi chúng chạm đất trong 5 giây. Chướng Khítầm sử dụng tối thiểu.

Độc icon Độc suy nhược gây sát thương phép lên kẻ địch đứng trong đó mỗi giây, đồng thời khiến chúng bị Sa lầy icon sa lầyChậm icon làm chậm giảm dần theo thời gian của đám mây độc.

「 Sát thương mỗi giây: 20 / 35 / 50 / 65 / 80 (+ 15% AP) 」「 Tổng sát thương phép: 100 / 175 / 250 / 325 / 400 (+ 75% AP) 」

  • Làm chậm: 40 / 50 / 60 / 70 / 80%
Chi tiết
Chướng Khí tạo ra tám vùng độc theo hình cung mà mỗi vùng để lại một hiệu ứng diện rộng kéo dài.


Nanh Độc
TẦM XA: 700
TIÊU TỐN: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 năng lượng
HỒI LẠI: 0.75
Nanh Độc

kích hoạt: Cassiopeia phóng chưởng vào kẻ địch, gây 52 - 120 (dựa trên số cấp độ) (+ 10% AP) sát thương phép. Nếu Nanh Độc kết liễu một đơn vị, nó sẽ được hồi lại năng lượng đã dùng.

  • Sát thương phép thêm: 10 / 40 / 70 / 100 / 130 (+ 35% AP)

Nếu mục tiêu bị Độc icon dính độc, Nanh Độc gây thêm sát thương phép và hồi cho Cassiopeia 5 - 22 (dựa trên số cấp độ) (+ 10% AP) máu.

Chi tiết
Nanh Độc là một kĩ năng đơn mục tiêu.

Ngoài ra:


Hóa Đá
TẦM XA: 825
TIÊU TỐN: 100 năng lượng
HỒI LẠI: 120 / 100 / 80
Hóa Đá

kích hoạt: Sau một khoảng trễ ngắn, Cassiopeia tung chưởng vào kẻ địch theo một hình nón theo hướng đã chọn, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải.

  • sát thương phép: 150 / 250 / 350 (+ 50% AP)

Kẻ địch đối mặt với Cassiopeia sẽ bị Choáng icon làm choáng trong 2 giây khi trúng phải Hóa Đá, và những kẻ trúng chiêu còn lại sẽ bị Chậm icon làm chậm đi 40% trong cùng thời hiệu trên.

Chi tiết
Hóa Đá là một hiệu ứng diện rộng hình nón.

Ngoài ra:

  • Hướng đối mắt của các tướng có kĩ năng/ hoạt cảnh khiến họ quay đi luôn là hướng mà họ di chuyển tới. Trong trường hợp mà các kĩ năng khiến tướng xoay vòng tại một điểm, ví dụ như Bông Sen Tử Thần.png Bông Sen Tử Thần của Katarina Katarina, nó sẽ định hướng đối mặt là hướng mà họ đối mặt khi dùng kĩ năng.
  • Khi đang dùng Thanh Trừng.png Thanh Trừng, Lucian Lucian có hướng đối mặt là hướng hình mẫu hắn, không phải hướng di chuyển.
  • Garen GarenNgộ Không Ngộ Không đối mặt theo hướng mà họ di chuyển khi đang sử dụng Phán Quyết.png Phán QuyếtLốc Xoáy.png Lốc Xoáy.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.