FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục


“Khác biệt giữa đồ tể và bác sĩ phẫu thuật nằm ở sự chính xác.” - Camille Camille

Camille là một điệp viên vô cùng tinh nhuệ làm việc để duy trì trật tự quyền lực đã được thiết lập ở Piltover. Chính sự tận tụy với trách nhiệm đã khiến Bóng Thép biến đổi cơ thể thành một cỗ máy hextech tử thần. Khi theo dấu mục tiêu, Camille bình tĩnh, kiên trì, và chính xác đến đáng sợ.

Truyền Thuyết

Cắt Đứt Ràng Buộc

Camille là một điệp viên tinh nhuệ làm việc để duy trì trật tự quyền lực đã được thiết lập ở Piltover.

Cắt Đứt Ràng Buộc 1

Cắt Đứt Ràng Buộc 2

Cắt Đứt Ràng Buộc 3

Cắt Đứt Ràng Buộc 4

Cắt Đứt Ràng Buộc 5

Cắt Đứt Ràng Buộc 6

Cắt Đứt Ràng Buộc 7

Cắt Đứt Ràng Buộc 8

Cắt Đứt Ràng Buộc 9

Cắt Đứt Ràng Buộc 10

Cắt Đứt Ràng Buộc 11

Cắt Đứt Ràng Buộc 12

Cắt Đứt Ràng Buộc 13

Cắt Đứt Ràng Buộc 14

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.