FANDOM


Đánh Ngất Ngư

(Hồi lại trên mỗi mục tiêu sau: 8 / 7 / 6 giây tại cấp độ 1 / 7 / 13)

Đánh Ngất Ngư
Mỗi đòn đánh thường và Tuyết Tê Tái  của Braum sẽ tích một điểm cộng dồn Đánh Ngất Ngư trên mục tiêu của hắn trong 4 giây, lên tối đa 4 điểm cộng dồn. Khi đã tích được điểm cộng dồn đầu tiên, bất kì đòn đánh thường nào từ tướng đồng minh sẽ đều tạo thêm một điểm cộng dồn.

Khi đạt đủ 4 điểm cộng dồn, mục tiêu sẽ bị choáng trong 1.25 / 1.5 / 1.75 giây (tại cấp độ 1 / 7 /13) và nhận 32 + (8 x cấp độ) sát thương phép

Hiệu ứng này không thể xảy ra nhiều hơn một lần trên cùng một mục tiêu trong vài giây, nhưng trong thời gian này, mục tiêu đã dính hiệu ứng sẽ phải nhận 6.4 + (1.6 x cấp độ) sát thương phép từ mỗi đòn đánh thường và Tuyết Tê Tái của Braum.

Tuyết Tê Tái

(Tầm sử dụng: 1000  Tiêu tốn: 55 / 60 / 65 / 70 / 75 năng lượng  Thời gian hồi: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 giây)

Tuyết Tê Tái
KÍCH HOẠT: Braum
 đẩy ra một mảnh băng từ chiến khiên của hắn theo hướng chỉ định gây sát thương phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải và làm chậm chúng đi 70% giảm dần trong 2 giây.

SÁT THƯƠNG PHÉP: 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+2.5% máu tối đa của Braum).

Nấp Sau Ta

(Tầm sử dụng: 650  Tiêu tốn: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 năng lượng  Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 giây)

Nấp Sau Ta
KÍCH HOẠT: Braum
 phóng tới một mục tiêu đồng minh, đặt hắn đứng giữa mục tiêu và tướng địch gần nhất, tăng giáp và kháng phép cho bản thân và mục tiêu trong 3 giây. Nếu mục tiêu là tướng, họ sẽ nhận số giáp và kháng phép cộng thêm tương tự
 GIÁP TĂNG: 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25 (+ 10 / 11.5 / 13 / 14.5 / 16% giáp cộng thêm của Braum
     KHÁNG PHÉP TĂNG: 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25 (+ 10 / 11.5 / 13 / 14.5 / 16% kháng phép cộng thêm của Braum)

Tối Kiên Cường

(Tiêu tốn: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 năng lượng  Thời gian hồi: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 giây)

Tối Kiên Cường
KÍCH HOẠT: Braum dựng chiếc khiên của hắn theo hướng chỉ định, tạo ra một bức tường băng có khả năng chặn tất cả những tia đạn đạo của kẻ địch (trừ trụ) và giảm lượng sát thương hắn nhận qua chiếc khiên. Sát thương đầu tiên nhận sẽ bị chiếc khiên chặn hoàn toàn.

Khi Braum dựng khiên, hắn nhận được thêm 10% tốc độ di chuyển và có thể đi xuyên các đơn vị

    GIẢM SÁT THƯƠNG: 30 / 32.5 / 35 / 37.5 / 40%
    THỜI GIAN HIỆU LỰC: 3 / 3.25 / 3.5 / 3.75 / 4 giây

Băng Địa Chấn

(Tầm sử dụng: 1250  Tiêu tốn: 100 năng lượng  Thời gian hồi: 140 / 120 / 100 giây) 

Băng Địa Chấn
KÍCH HOẠT: Braum nhảy lên rồi đập mạnh chiếc khiên của hắn xuống đất, tạo ra một khe nứt theo hướng chỉ định, gây sát thương phép lên kẻ địch trên đó cũng như xung quanh hắn.

Những tướng địch ở gần Braum trúng phải sẽ bị hất tung trong 1 / 1.25 / 1.5 giây, những kẻ địch trúng chiêu trên đường thẳng trước mặt Braum sẽ bị hất tung 0.25 giây.

Nếu không có tướng nào trúng chiêu thì tướng địch đầu tiên trên đường thẳng trúng chiêu sẽ bị hất tung đầy đủ thời gian.

Một vùng băng giá sẽ tồn tại ở khe nứt trong 4 giây làm chậm mọi kẻ địch bên trong.

SÁT THƯƠNG PHÉP: 150 / 250 / 350 (+60% sức mạnh phép thuật)

LÀM CHẬM: 40 / 50 / 60%


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh

Trang thông tin của Braum tại lienminh.garena.vn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.