FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục

Skins

  • Bard Mặc Định
  • Bard Thần Rừng
    199 RP
  • Bard Ngày Tuyết Rơi
    199 RP

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.