FANDOM


Lưu ý: Bảng Bổ Trợ đã bị loại bỏ ở Tiền Mùa Giải 2018, thay thế bởi Ngọc Tái Tổ Hợp.
Bảng Bổ Trợ

Tất cả nhánh của Bảng Bổ Trợ

Bảng Bổ Trợ là một nơi mà triệu hồi sư có thể tập trung được sự đào tạo phép thuật mãnh liệt của họ vào đó, được chia ra làm 3 loại riêng biệt, và được gọi chung là bảng bổ trợ. Một vài bảng bổ trợ cao cấp hơn không chỉ yêu cầu thực hiện với kiến thức của những bảng bổ trợ trước đó trong một loại duy nhất, mà còn là kiến thức với một bảng bổ trợ riêng biệt. Khi một triệu hồi sư đạt được những cấp độ sức mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại, họ sẽ có thể lựa chọn những vùng riêng mà họ quan tâm tới để tập trung vào.

Bảng Bổ Trợ của triệu hồi sư không phải là khắc lên đá; phụ thuộc vào loại tướng mà bạn muốn điều khiển trong trận chiến, bảng bổ trợ có thể được thay đổi để phù hợp tốt hơn với yêu cầu của triệu hồi sư, đơn giản là nhấn vào nút "Hồi Điểm" để hồi lại hoàn toàn bảng bổ trợ của bạn và cho phép bạn chọn những điểm khác, bạn chỉ có thể sử dụng đến 30 điểm. Ngoài ra, bảng bổ trợ hiện tại thường được làm lại trên cơ sở bán-thường-xuyên (mỗi 1 hoặc 2 mùa giải một lần).

Các Nhánh

Có 3 nhánh trong bảng bổ trợ mà bạn có thể chọn điểm vào:

Trang Bổ Trợ

Trang Bổ Trợ được ra mắt trong phiên bản V1.0.0.118b. Trang Bổ Trợ có thể được lưu lại, và chọn sau đó, giống như Trang Ngọc Bổ Trợ trong khi chọn tướng. Bạn có thể có tối đa 20 Trang Bổ Trợ.

Bổ Sung

Với mỗi cấp độ mà Triệu Hồi Sư đạt được, thì Triệu Hồi Sư cũng sẽ nhận được một điểm bảng bổ trợ, với tối đa 30 điểm bảng bổ trợ, cấp độ tối đa của triệu hồi sư. Mỗi điểm bổ trợ sẽ lấy một điểm để tăng cấp và mỗi nhánh sẽ tốn tổng cộng 37 điểm để tăng hết, vì vậy cho dù triệu hồi sư đã ở cấp độ cao nhất cũng không có khả năng tăng hết các điểm bổ trợ trong bất cứ một nhánh nào. Điều này tăng thêm yếu tố chiến thuật cho sự lựa chọn bảng bổ trợ của bạn, vì bạn có thể chọn bảng bổ trợ kết hợp tốt với tướng, kĩ năng, và đồng đội của bạn.

Khá quan trọng để lưu ý rằng hầu hết các bảng bổ trợ yêu cầu các điểm ở ba nhánh. Khi chuyển sang một cấp lớn hơn trong nhánh (bậc cao hơn), bạn sẽ vấp phải một yêu cầu tăng thêm 5(+1) điểm cho nhánh đó. Ví dụ, để chọn 1 điểm Nuốt Chửng (một điểm bổ trợ bậc 2 nhánh Cuồng Bạo), trước tiên bạn phải dùng tổng cộng 5 điểm cho bậc 1 của nhánh Cuồng Bạo, và để chọn 1 điểm Liên Kết Sắt Đá (điểm bổ trợ bậc 6 nhánh Kiên Định), bạn phải dùng 17 điểm cho những điểm bổ trợ khác trong nhánh Kiên Định. Triệu Hồi Sư phải có ít nhất 18 điểm (tức cấp độ 18) để chọn được một trong những điểm bổ trợ cuối cùng (bậc 6) của nhánh. Những điểm đó gọi là Điểm Then Chốt của Bảng Bổ Trợ và chúng tác động khá nhiều đến lối chơi của một tướng.

Lúc nào cũng thế, chỉ có tổng cộng 5 điểm được chọn cho các bậc lẻ trong một nhánh (1, 3 và 5) và chỉ 1 điểm được chọn cho các bậc chẵn nhánh (2, 4 và 6). Ví dụ nếu ai đó chọn 5 điểm vào Lãng Khách (bậc 1 nhánh Nhanh Nhẹn) rồi chọn thêm điểm vào Tào Bạo (cũng cùng bậc) sẽ bỏ những điểm trên điểm bổ trợ Lãng Khách để đảm bảo chỉ có tổng cộng 5 điểm cho bậc đó.

Điểm then chốt

  1. Dũng khí khổng lồ
  2. Cuồng huyết chiến tướng
  3. Nhiệt huyết chiến đấu
  4. Lửa tử thần
  5. Xung kích bão tố
  6. Ý chỉ thần sấm
  7. Phong ngôn chúc phúc
  8. Quyền năng bất diệt
  9. Liên Kết sắt đá

Xem cách cộng bảng bổ trợ tại www.gamelmht.net

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.