FANDOM


Tướng Lý lịch Lối chơi Trang phục
Chỉ số Edit
Máu 550 (+80) SM công kích 57 (+3.2)
Hồi máu 6.5 (+0.6) TĐ đánh [*] 0.625 (+1.01%)
Năng lượng 350 +50 Giáp 19 (+3.6)
Hồi năng lượng 6 +0.8 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 550 TĐ di chuyển 325


Kĩ năng

Trung Tâm Vũ Trụ
TẦM XA: 325 / 650
Trung Tâm Vũ Trụ

sẵn có: Aurelion Sol luôn luôn được xoay quanh bởi ba ngôi sao, và chúng có thể tồn tại ở Quỹ Đạo Ngoài, thứ ảnh hưởng đến các kĩ năng gây sát thương của hắn. Các kĩ nănghiệu ứng không chế của địch sẽ vô hiệu hóa Trung Tâm Vũ Trụ.

Những Ngôi sao gây 20 - 97 (dựa trên số cấp độ) (+ 10 / 20 / 30 / 40 / 50) (+ 18 - 35 (dựa trên số cấp độ)% AP) sát thương phép và áp dụng hiệu ứng kĩ năng lên những kẻ địch chạm phải chúng, và triệt hạ lính dưới 25 máu.

Chi tiết
Trung Tâm Vũ Trụ là một kĩ năng hiệu ứng diện rộng tại chỗ mà luôn luôn kích hoạt.


Tinh Vân Cầu
TẦM XA: 75 / 650
TIÊU TỐN: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 năng lượng
HỒI LẠI: 10
Tinh Vân Cầu

kích hoạt: Aurelion Sol bắn ra một lõi tinh vân cầu theo hướng đã định, sẽ to dần theo thời gian nó tồn tại trong Quỹ Đạo Ngoài và tăng cho hắn thêm 10% tốc độ di chuyển.

Sau khi ra khõi Quỹ Đạo Ngoài hoặc kích hoạt lần nữa Tinh Vân Cầu, lõi Tinh Vân Cầu 2 của nó sẽ phát nổ, gây sát thương lên tất cả kẻ địch nằm trong phạm vi vụ nổ và Choáng icon làm choáng chúng.

  • Sát thương phép: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 65% AP)
  • Thời gian choáng: 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5
Chi tiết
Tinh Vân Cầu là một kĩ năng định hướng đường thẳng có xuyên mà có thể kích nổ để gây sát thương diện rộng.


Khai Mở Thiên Hà
TIÊU TỐN: 40 Năng lượng  + 16 / 22 / 28 / 34 / 40 mỗi giây
HỒI LẠI: 6 / 5 / 4 / 3 / 2
Khai Mở Thiên Hà

nội tại: gia tăng sát thương cơ bản của Trung Tâm Vũ Trụ.png Các ngôi sao.

  • Sát thương thêm: 10 / 20 / 30 / 40 / 50

Bật tắt: Aurelion Sol Khai Mở Thiên Hà 2 đẩy những Trung Tâm Vũ Trụ.png Ngôi sao của hắn ra Quỹ Đạo Ngoài và tăng sát thương của chúng thêm 50%.

  • Tổng sát thương: 30 - 145.5 (dựa trên số cấp độ) (+ 15 / 30 / 45 / 60 / 75) (+ 27 - 52.5 (dựa trên số cấp độ)% AP)
Chi tiết
Khai Mở Thiên Hà là một kĩ năng mang bùa lợi có thể bật tắt để gia tăng sát thương và phạm vi của Trung Tâm Vũ Trụ.png Trung Tâm Vũ Trụ.


Du Hành Không Gian
TẦM XA: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000
TIÊU TỐN: 60 Năng lượng
HỒI LẠI: 60 / 55 / 50 / 45 / 40
Du Hành Không Gian

nội tại: Aurelion Sol nhận Gia Tốc Li Tâm khi di chuyển, lên tối đa 100. Hắn cũng nhận thêm tốc độ di chuyển, dựa vào độ dài mà hắn đã di chuyển theo một hướng.

  • Tốc độ di chuyển cộng thêm tối đa: 25 / 30 / 35 / 40 / 45%

Khi đạt 100 Gia Tốc Li Tâm, Du Hành Không Gian có thể được kích hoạt. Chuyển hướng sẽ làm giảm dần tốc độ di chuyển cộng thêm, phụ thuộc vào góc chuyển. Sát thương từ tướng hoặc trụ sẽ làm mất hoàn toàn lượng cộng thêm này.

kích hoạt: Aurelion Sol thu những Trung Tâm Vũ Trụ.png Ngôi sao của hắn lại và bay theo hướng đã chọn, nhận Tầm Nhìn icon tầm nhìn xuyên địa hình và không bị cản đường bởi địa hình hay các đơn vị.

Aurelion Sol cũng có thể bị nhìn thấy mặc dù bị ngăn cách bởi địa hình. Thực hiện các hoạt động (ngoại trừ Tinh Vân Cầu.png Tinh Vân Cầu) hoặc nhận sát thương từ tướng hoặc trụ sẽ Du Hành Không Gian 2 kết thúc Du Hành Không Gian sớm hơn.

Chi tiết
Du Hành Không Gian là một bùa lợi tự có.


Sóng Ánh Sáng
TẦM XA: 1300
TIÊU TỐN: 100 năng lượng
HỒI LẠI: 120 / 100 / 80
Sóng Ánh Sáng

kích hoạt: Aurelion Sol khạc ra một luồng sóng hỏa tinh theo một đường thẳng, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải, và áp dụng hiệu ứng Chậm icon làm chậm trong 2 giây và Hất Tung icon đẩy lùi các mục tiêu ra đến Quỹ Đạo Ngoài nếu chúng nằm trong đó.

  • Sát thương phép: 200 / 300 / 400 (+ 70% AP)
  • Làm chậm: 40 / 50 / 60%
Chi tiết
Sóng Ánh Sáng là một kĩ năng có hiệu ứng diện rộng dạng đường thẳng.


Nguồn

League of Legends Wikia phiên bản tiếng Anh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.