FANDOM


Trang phục

  • Mặc định
  • Ashe Freljord
  • Ashe Rừng Xanh
  • Ashe Hoang Dã
  • Ashe Nữ Hoàng
  • Ashe Thạch Anh
  • Ashe Mũi Tên Tình Ái
  • Ashe Toán Cướp Hắc Ám
  • SIÊU PHẨM: Ashe