FANDOM


Chỉ số Edit
Máu 527.72 (+79) SM công kích 56.51 (+2.26)
Hồi máu 5.42 (+0.55) TĐ đánh [*] 0.658 (+3.33%)
Năng lượng 280 +32 Giáp 21.212 (+3.4)
Hồi năng lượng 6.97 +0.4 Kháng phép 30 +0
Đánh xa 600 TĐ di chuyển 325

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.