FANDOM


Nội tại

Hỏa Cuồng Nội tại 25px

Hỏa Cuồng

Sau mỗi 4 lần tung chưởng, phép công kích kế tiếp của Annie sẽ làm choáng các mục tiêu.

Thời gian choáng 1.25/1.5/1.75s
(cấp 1/6/11).

Không tốn gì hết

Để ý khi Annie có xoáy quanh mình là cô có choáng.
Có thể làm choáng nhiều đối tượng với Triệu hồi Tibbers hay Thiêu Cháy

Hỏa cầu 625 KiHieuQ

Hỏa Cầu

Annie phóng một quả cầu lửa gây sát thương, và hồi lại năng lượng tổn thất nếu kết liễu được mục tiêu.Gây 80/115/150/185/220 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

4s hồi chiêu.

60/65/70/75/80 năng lượng

Nếu Annie kết liễu kẻ thù bằng Hỏa Cầu, cô dc hồi lại 100% năng lượng và giảm 50% hồi chiêu Q.

Thiêu Cháy 625/50 độ. KiHieuW

Thiêu Cháy

Annie chưởng lửa theo hình nón, gây sát thương lên tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.
Gây 70/115/160/205/250 (+85% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

8s hồi chiêu.

70/80/90/100/110 năng lượng

Khiên Lửa Nội tại KiHieuE

Khiên Lửa

Annie tạo 1 lớp lửa quanh mình, tăng giáp và kháng phép, phản sát thương.
Tăng Giáp và Kháng phép thêm 20/30/40/50/60 trong 5 giây. Gây 20/30/40/50/60 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch đánh bằng đòn đánh cơ bản. Áp dụng cho Annie và Tibbers.
Tibbbers được 300 tốc độ di chuyển giảm dần trong 0.75s.

10s hồi chiêu.

20 Năng lượng

Không áp dụng cho các đòn đánh từ trụ hay bị trật.

Triệu hồi Tibbers 600 KiHieuR

Triệu hồi Tibbers

Annie gọi chú gấu Tibber của mình ra, gây sát thương lên vùng ảnh hưởng. Tibber có thể đánh và thiêu đốt kẻ địch quanh nó.

Tibbers xuất hiện trong một vụ nổ, gây 175/300/425 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên các đơn vị trong vùng ảnh hưởng.

Trong 45 giây kế tiếp, Tibbers đuổi theo kẻ địch, liên tục gây 35 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch xung quanh.

Điều khiển Tibbers bằng cách giữ phím alt và sử dụng chuột phải hoặc kích hoạt kĩ năng này lại lần nữa.
.

120/100/80s hồi chiêu.

100 năng lượng

Thời gian hồi chiêu tính từ khi Tibbers xuất hiện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.