FANDOM


 

Annie - Đứa Trẻ Bóng Tối

Vai trò: Pháp sư / Hỗ trợ

Pháp sưSquare

Máu:

512 (+76)

Sát thương:

50.4 (+2.6)

Annie OriginalLoading

Hồi Máu: 5.42 (+0.55) Tốc độ đánh: 0.576 (+1.36%)

Năng lượng:

334 (+50)

Giáp: 19.22 (+4)

Hồi năng lượng:

6 (+0.8)

Kháng Phép: 30
Tầm đánh None Tốc độ 335

Tấn công: 2       Phòng thủ: 3

Phép thuật: 10   Độ khó: 6

Nguồn

Trang web chính thức/Annie

Wikia tiếng anh/Annie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.