FANDOM


Alistar - Quái Vật Đầu Bò

Vai trò: Đỡ đòn / Hỗ trợ

Đỡ đònSquare

Máu:

613.36 (+106 mỗi cấp)

Sát thương:

61.112 (+3.62 mỗi cấp)

Alistar OriginalLoading

Hồi Máu: 8.675 (+0.85 mỗi cấp) Tốc độ đánh: 0.625 (+2.125% mỗi cấp)

Năng lượng:

278.84 (+38 mỗi cấp)

Giáp: 24.38 (+3.6 mỗi cấp)

Hồi năng lượng:

8.5 (+0.8 mỗi cấp)

Kháng Phép: 32.1 (+1.25 mỗi cấp)
Tầm đánh 125 Tốc độ 330
.

Kỹ năng

Nội tại: Giày Xéo

Trample

Mỗi khi Alistar dùng phép, hắn đi xuyên vật thể và Giày Xéo lên trụ và đơn vị cạnh bên trong 3 giây, gây [6 + (cấp của Alistar) (+10% sức mạnh phép thuật)] khi hắn băng ngang qua chúng.


Q: Nghiền Nát

Pulverize

Khoảng cách: 365, Tiêu hao: 65/70/75/80/85 năng lượng, Thời gian hồi: 17/16/15/14/13s.

Alistar dộng mạnh xuống đất, gây 60/105/150/195/240 (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và hất tất cả kẻ địch xung quanh lên không trong 1 giây, làm choáng chúng khi chạm đất trong 0.5 giây.

Alistar Q

Alistar Q

W : Bò Húc

Headbutt

Khoảng cách:650, Tiêu hao:65/70/75/80/85 năng lượng, Thời gian hồi:14/13/12/11/10s.

Alistar húc mục tiêu, gây sát thương và hất văng nạn nhân đi.

Alistar lao đến một đơn vị kẻ địch hất nạn nhân văng đi, gây 55/110/165/220/275 (+70% Sức mạnh Phép thuật) sát thương phép và làm choáng trong 1s và đẩy lùi nạn nhân.

Alistar - Bò Húc (W)

Alistar - Bò Húc (W)

E: Tiếng Gầm Chiến Thắng

Tiếng Gầm Chiến Thắng

Khoảng cách:575, Tiêu hao:40/50/60/70/80 năng lượng, Thời gian hồi:12s.

Alistar gầm lên tiếng thét uy lực, lập tức hồi Máu cho bản thân và một nửa số đó cho đồng minh xung quanh. Có thể niệm liên tục nếu kẻ địch xung quanh bị tiêu diệt. Hồi 60/90/120/150/180  (+20% Sức mạnh Phép thuật) Máu cho Alistar và nửa số đó cho các đồng minh xung quanh. Thời gian hồi chiêu được giảm đi 2 giây mỗi khi một đơn vị kẻ địch chết xung quanh.

Alistar - Tiếng Gầm Chiến Thắng (E)

Alistar - Tiếng Gầm Chiến Thắng (E)

R: Bất Khuất

Bất Khuất

Tiêu hao:100 năng lượng, Thời gian hồi:120/100/80s.

Alistar gầm lên, loại bỏ các trạng thái vô hiệu hóa khỏi Alistar, đồng thời hắn được tăng 60/75/90 Sát thương vật lí và được giảm 70% sát thương vật lí, sát thương phép nhận vào trong 7 giây.

Alistar - Bất Khuất (R)

Alistar - Bất Khuất (R)


    Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.