FANDOM


Nội tại: Song Nghệ

Twin Disciplines

Công Lực: Các đòn đánh của Akali gây thêm 6% sát thương phép, gia tăng thêm 1% theo mỗi 6 Sức mạnh Phép Thuật

Ý Lực: Akali nhận thêm 6% Hút Máu Phép, con số này sẽ được tăng thêm 1% theo mỗi 6 Sát thương Vật lí cộng thêm

Akali Song Nghệ (P)

Akali Song Nghệ (P)


Q: Dấu Ấn Sát Thủ

Mark of the Assassin

Khoảng cach: 600, Tiêu hao: 60 nội năng, Thời gian hồi: 6/5.5/5/4.5/4s.

Akali phóng vũ khí vào một đơn vị kẻ địch gây 35/55/75/95/115  (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và khắc một dấu ấn lên mục tiêu trong 6 giây.

Đòn đánh cận chiến của Akali lên đơn vị bị khắc dấu ấn sẽ kích hoạt dấu ấn gây 45/70/95/120/145  (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và phục hồi 20/25/30/35/40 Nội năng.

Akali Dấu Ấn Sát Thủ (Q)

Akali Dấu Ấn Sát Thủ (Q)


W: Bom Khói

Twilight Shroud

Khoảng cách: 700, Tiêu hao: 80/75/70/65/60 nội năng, Thời gian hồi: 20s.

Akali phủ khói một khu vực trong 8 giây. Khi ở bên trong đó, Akali được tăng 20/40/60/80/100% tốc độ di chuyển giảm dần trong 1 giây, đồng thời trở nên tàng hình. Tấn công hoặc sử dụng kĩ năng sẽ khiến cô thoáng hiện hình ra.

Những kẻ địch bên trong đám khói bị làm chậm đi 14/18/22/26/30%.

Akali Bom Khói (W)

Akali Bom Khói (W)


E: Múa Liềm

Crescent Slash

Khoảng cách: 325, Tiêu hao: 60/55/50/45/40 nội năng, Thời gian hồi: 5/4/3/2/1s.

Akali xoay một vòng, tấn công những kẻ địch cạnh bên gây 30/55/80/105/130 (+60% sát thương vật lí cộng thêm)  (+40% sức mạnh phép thuật) sát thương vật lí.

Akali Múa Liềm (E)

Akali Múa Liềm (E)


R: Vũ Điệu Bóng Đêm

Shadow Dance

Khoảng cách: 700, Tiêu hao: 1 điểm Tinh Hoa Bóng Đêm, Thời gian hồi: 2/1.5/1s Thời gian nạp: 30/22.5/15s

Nội tại: Akali tích trữ một điểm Tinh hoa bóng đêm khi giết cũng như hỗ trợ hoặc tự tăng lên theo thời gian đến tối đa là 3.

Kích hoạt: Akali phóng đến tấn công và bay xuyên qua mục tiêu mục tiêu, gây 100/175/250  (+50% sức mạnh phép thuật) sát thương phép và tiêu thụ 1 điểm Tinh Hoa Bóng Đêm.

Akali Vũ Điệu Bóng Đêm (R)

Akali Vũ Điệu Bóng Đêm (R)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.