FANDOM


Thanh năng lượng thứ hai của Aatrox cho thấy Bế Máu của hắn.

Khi sử dụng kỹ năng, Aatrox sẽ tích trữ lượng sát thương tự gây ra trên bản thân vào Bể Máu và có thể tích trữ tới [ 105-870 ] máu.

Nếu Aatrox không gây hay nhận sát thương nào trong 5 giây, Bế Máu sẽ giảm dần 2% mỗi giây.


Kỹ Năng

Nội tại: Bể Máu

Blood Well

Thời gian hồi: 225/200/175/150.

Bất cứ khi nào Aatrox sử dụng máu của mình để thi triển kĩ năng, hắn tích trữ số máu đó vào Bể Máu, có thể lên tới 105 - 870 máu ( tùy theo cấp độ ). Bể máu sẽ mất 2% số máu tích trữ mỗi giây sau 5 giây Aatrox không gây hoặc nhận sát thương.

Tốc độ đánh của Aatrox tăng thêm 0.6/0.7/0.8/0.9/1/1.1% cho mỗi 2% số máu của hắn trong Bể Máu và có thể lên tới 30/35/40/45/50/55%.

Khi nhận phải sát thương chết người, Aatrox sẽ rơi vào trạng thái bất động và bắt đầu hồi một lượng máu bằng 35% số máu trong Bể Máu trong vòng 3 giây và hồi sinh.

Thông tin bổ sung :

- Hiệu ứng hồi phục của Bể Máu được hưởng lợi từ nội tại của Giáp Tâm Linh

- Màu của Bể Máu sẽ chuyển sang màu trắng khi nó đang trong trạng thái hồi lại

- Đảo Ngược Thời Gian của Zilean và nội tại của Giáp Thiên Thần sẽ được ưu tiên trước Bể Máu

Aatrox Bể Máu (P)

Aatrox Bể Máu (P)


Q: Không Kích Hắc Ám 

Dark Flight

Khoảng cách: 650/225/75, Tiêu hao: 10% số Máu hiện tại, Thời gian hồi: 16/15/14/13/12 giây.

Aatrox bay lên rồi dậm xuống tại vị trí đã chọn, gây 70/115/160/205/250 (+60% sát thương vật lí cộng thêm) gây sát thương vật lí lên tất cả kẻ địch cạnh bên trong phạm vi 225 khoảng cách và hất văng những nạn nhân tại tâm điểm va chạm lên trong 1 giây.

Chi tiết kĩ năng :

- Không Kích Hắc Ám là kĩ năng diện rộng và được hưởng lợi từ các hiệu ứng trên kĩ năng.

- Hút Máu Phép đạt 1/3 hiệu quả.

- Di Thư Cổ sẽ hồi 5% sát thương gốc gây ra.

- Trượng Pha Lê Rylai sẽ làm chậm 40% trong 1 giây.

- Dây Chuyền Chữ Thập sẽ chặn kĩ năng.

Thông tin bổ sung :

- Không Kích Hắc Ám được tính là một kĩ năng dạng lướt. Nó có thể vượt qua được các bức tường mỏng và thậm chí là tường dày so với kĩ năng dạng lướt thông thường.

- Nếu Aatrox bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng khống chế hoặc bị rơi vào trạng thái hồi sinh của Bể Máu khi đang trên không, hắn sẽ bị ngắt đoạn kĩ năng.

- Ngay khi đáp xuống đất, Aatrox sẽ tiếp tục tấn công mà không bị ngắt quãng

- Khi sử dụng niệm phép nhanh, Không Kích Hắc Ám sẽ được sử dụng ngay ở khoảng cách 650 nếu con trỏ chuột ở xa hơn khoảng cách đó

Aatrox Không Kích Hắc Ám (Q)

Aatrox Không Kích Hắc Ám (Q)


W: Khát Máu

Blood Thirst

Thời gian hồi: 0.5s.

Tắt: Mỗi đòn đánh thứ ba, Aatrox được hồi lại 20/25/30/35/40 (+25% sát thương vật lí cộng thêm) Máu, gia tăng thêm 300% khi còn dưới nửa Máu. (Số máu hồi gia tăng: 60/75/90/105/120 (+75% sát thương vật lý cộng thêm)

W: Nợ Máu

Blood Price

Thời gian hồi: 0.5s.

Bật: Mỗi đòn đánh thứ ba, Aatrox gây thêm 60/95/130/165/200 (+100% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương vật lí và mất Máu. (Số máu mất: 15/23.75/32.5/41.25/50 (+25% sát thương vật lí cộng thêm))

Chi tiết kĩ năng :

- Khát máu/Nợ máu là kĩ năng gây hiệu ứng trên đòn đánh và không được hưởng lợi từ Hút Máu Phép

- Cú đánh kích hoạt sẽ được hưởng toàn bộ các hiệu ứng trên đòn đánh khác và có thể chí mạng

- Sát thương cộng thêm của Nợ Máu không áp dụng được hút máu và chí mạng.

- Cú đánh kích hoạt sẽ trượt nếu Aatrox bị .

- Nếu cú đánh kích hoạt bị chặn hoặc bị phản đòn, hiệu ứng hồi/mất máu vẫn sẽ được áp dụng, nhưng sẽ không gây sát thương cơ bản.

- Nếu cú đánh kích hoạt bị né tránh, cả hiệu ứng hồi/mất máu và sát thương cơ bản vẫn sẽ giữ nguyên.

- Tấn công các công trình sẽ không tích lũy hoặc tiêu thụ cú đánh kích hoạt.

- Dây Chuyền Chữ Thập không thể chặn được kĩ năng này.

Thông tin bổ sung :

- Cú đánh kích hoạt khi sẵn sàng có thể sử dụng được ở cả 2 dạng Khát Máu hoặc Nợ Máu. Khi tích lũy cú đánh kích hoạt ở dạng Khát Máu và chuyển sang Nợ Máu, Aatrox sẽ nhận hiệu ứng của Nợ Máu và ngược lại.

- Chuyển đổi giữa Khát Máu và Nợ Máu sẽ không tái tạo lại đòn đánh thường.

- Chuyển đổi giữa Khát Máu và Nợ Máu không được tính là kích hoạt kĩ năng, do vậy sẽ không kích hoạt được hiệu ứng của Thủy Kiếm hoặc cộng dồn Áp Suất Hư Không của Kassadin


Aatrox Khát Máu Nợ Máu (W)

Aatrox Khát Máu Nợ Máu (W)


E: Lưỡi Gươm Đọa Đày

Blades of Torment

Khoảng cách: 1000, Tiêu hao: 5% số máu hiện tại, Thời gian hồi: 12/11/10/9/8.

Aatrox phóng thích sức mạnh từ thanh gươm của hắn thành 2 chùm năng lượng thu nhỏ dần, gây 75/110/145/180/215 (+60% sức mạnh phép thuật)  (+60% sát thương vật lí cộng thêm) sát thương phép lên tất cả kẻ địch trúng phải và làm chậm chúng đi 40% trong 1.75/2/2.25/2.5/2.75 giây.

Chi tiết kĩ năng :

- Lưỡi Gươm Đọa Đày là kĩ năng diện rộng và được hưởng lợi từ các hiệu ứng trên kĩ năng.

Hút Máu Phép đạt 1/3 hiệu quả.

Di Thư Cổ sẽ hồi 5% sát thương gốc gây ra.

Trượng Pha Lê Rylai sẽ làm chậm 40% trong 1 giây.

- Dây Chuyền Chữ Thập sẽ chặn sát thương và hiệu ứng làm chậm.

- Kĩ năng được tính là có đường đạn, nó sẽ bị chặn bởi Tường Gió của YasuoTối Kiên Cường của Braum

- Kẻ địch có thể chỉ nhận sát thương từ một đường đạn của kĩ năng mỗi lần thi triển.  

Aatrox Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)

Aatrox Lưỡi Gươm Đọa Đày (E)


R: Tuyệt Diệt

Massacre

Khoảng cách: 550, Thời gian hồi: 100/85/70.

Aatrox hút máu từ kẻ địch, gây 200/300/400 (+100% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên tất cả tướng địch quanh hắn, giúp tăng Tốc độ Đánh thêm 40/50/60%, và tăng 175 Tầm Đánh trong 12 giây. (tối đa 325 tầm đánh)

Bể Máu sẽ hồi thêm 20% với mỗi tướng địch trúng chiêu.

Chi tiết kĩ năng :

- Tuyệt Diệt là kĩ năng diện rộng và được hưởng lợi từ các hiệu ứng trên kĩ năng.

Hút Máu Phép đạt 1/3 hiệu quả.

Di Thư Cổ sẽ hồi 5% sát thương gốc gây ra.

Trượng Pha Lê Rylai sẽ làm chậm 40% trong 1 giây.

- Dây Chuyền Chữ Thập sẽ chặn sát thương gây ra khi Aatrox kích hoạt kĩ năng.

- Lá chắn phép thuật sẽ hấp thu sát thương phép gây ra khi Aatrox kích hoạt kĩ năng.

Thông tin bổ sung :

- Aatrox vẫn được tính là tướng cận chiến khi kích hoạt Tuyệt Diệt.  

Aatrox Tuyệt Diệt (R)

Aatrox Tuyệt Diệt (R)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.