FANDOM


Gameplay

Aatrox là một sát thương chủ lực cần đồng đội của mình. Hắn mạnh trong đấu tay đôi và trong giao tranh.Khả năng hồi phục của hắn và khả năng chạy thoát làm hắn phù hợp cho đường trên.

Đường trên

  • Khả năng hồi phục từ Khát máu giúp Aatrox trụ đường khá tốt, dễ dàng farm đầu trận.
  • Aatrox đánh tay đôi rất mạnh, với khả năng chuyển đổi sang Nợ máu, sau đó chuyển sang Khát máu để hồi phục.
  • Khi cần, Aatrox có thể kết liễu đối phương với combo sốc sát thương và Tuyệt diệt.
  • Khi bị đè đường, Aatrox có thể chuẩn bị gank khá tốt bằng Không Kích Hắc Ám. Ngược lại, khi đè đường đối phương, Aatrox có thể đẩy đường thật nhanh và trốn thoát nhanh chóng bằng Không Kích Hắc ÁmLưỡi Gươm Đọa Đầy.

Giao tranh

  • Độ cơ động của Aatrox sẽ gây áp lực cho chủ lực bên đối phương. Khát Máu cho phép Aatrox giữ máu qua đợt rỉa máu của đối phương.
  • Khi thời cơ đã đến, Aatrox có thể Không Kích Hắc Ám vào chủ lực đối phương. Khi đã nằm giữa đội hình đối phương, Aatrox bật tuyệt diệt. Với lượng sát thương và tầm đánh nhận thêm cho phép gây một lượng sát thương lớn.
  • Lưỡi Gươm Đọa Đầy sẽ giữ chân mục tiêu trong khi Khát Máu cho phép hắn sống sót lâu hơn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.